ÎN ATENȚIA ASIGURAȚILOR CE AU CARDUL NAȚIONAL PIERDUT/FURAT/DETERIORAT/ MODIFICĂRI DATE PERSONALE

Începând cu data de 19.09.2022 contravaloarea cardului național duplicat nu se mai încasează cu numerar prin caseria Casei de Asigurări de Sănătate .

   Plata se poate face la poștă  prin mandat poștal sau prin ordin de plată în contul  RO39TREZ3665005XXX000091 al CAS-Hunedoara deschis la Trezoreria Deva, cod fiscal :11319740, iar la explicații veți trece "nume, prenume, CNP cv card duplicat ",      suma= 12,97 lei 
 

 Documentele necesare pentru emiterea cardului național de sănătate duplicat : 

 
 - copia actului de identitate (CI sau BI) 
 
 - cerere eliberare card duplicat CAS-Hunedoara (formular tip) 
 
 - dovada plații cv card duplicat. 
 
   Documentele precizate anterior se pot depune la sediul Casei de Asigurări de Sănătate Hunedoara sau se pot transmite scanat online pe adresa de mail: carduri@cjashd.ro . În ambele cazuri, după depunerea cererii, veți primi o adeverință care înlocuiește cardul național de sănătate, doar după confirmarea înregistrării încasării contravalorii cardului duplicat în contul Casei de Asigurări de Sănătate.
           Formularul tip de cerere eliberare card duplicat se poate obține de la poarta de acces a Casei de Asigurări de Sănătate sau poate fi descărcată de la adresa web:  cas.cnas.ro/cjashd/
Cardurile duplicat sunt distribuite ulterior de către angajații Casei de Asigurări de Sănătate la sediul instituției. Pentru informații suplimentare putem fi contactați la numărul de telefon 0254/219280, tasta 2.1, fax 0254/218911 sau prin  e-mail : asigurare@cjashd.ro
           
            VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE !