HOTĂRÂRE nr. 80 din 13 ianuarie 2022
privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022 
EMITENT:     GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 13 ianuarie 2022
Data intrarii in vigoare : 13 ianuarie 2022

 

 

Fișiere atașate

HG 80_2022 complet anexa 2 HG 696_2021 contract cadru.pdf