COMUNICAT - Formulare specifice

 

 

Prin Ordinul CNAS nr. 639/06.08.2019 a fost modificat Ordinul CNAS nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω si (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

>   au fost actualizate un număr de 5 formulare specifice:

L01XE10 - Everolimus (Votubia) - astrocitom subependimal, angiomiolipom renal, epilepsie rezistentă la tratament

L01XC15 - Obinutuzumab - leucemie limfocitară cronică şi limfom folicular

L01XC14 -Trastuzumabum Emtansinum - cancer mamar Her2 pozitiv metastatic sau local avansat inoperabil

L01XX52 - Venetoclax - leucemie limfocitară cronică

L01XE33.1 - Palbociclibum - neoplasm mamar

În acest sens, pe site-ul CNAS, în secţiunea "informaţii pentru furnizori- medicamente-formulare specifice", au fost postate cele 5 formulare specifice în fişierul cu denumirea "Formulare specifice Ordin 639_2019". Ordinul CNAS nr. 639/2019 a fost publicat în Monitorul Oficial al României partea I nr. 679 din data de 14.08.2019.

 

 

Biroul de presă

 

Fișiere atașate

Formulare specifice - Ordin 639 _ 06.08.2019.pdf