În Monitorul Oficial al României din data de 27 martie a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 140 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglemenetază condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019.

 

Fișiere atașate

Comunicat de presa CAS HD 28.03.2018.pdf