Guvernul a aprobat printr-o hotărâre, completarea cu 16 noi denumiri comune internaţionale (DCI) a listei corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi în cadrul programelor naţionale de sănătate, listă stabilită prin HG 720/2008.

Astfel, în listă au fost introduse necondiţionat cinci DCI cu finanţare din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS):

1.   DCI Combinaţii (Fluticasonum+Formoterolum) (conc. 50µg/5 µg și 125µg/5 µg) – în sublista B, pentru pacienţii cu astm bronşic;

2.   DCI Baricitinib – în sublista C sectiunea C1 cod de boala G31B - Poliartrita reumatoidă;

3.   DCI Blinatumomabum –  în sublista C sectiunea C2, pentru tratamentul pacienţilor adulţi cu leucemie limfoblastică acută cu precursor de celulă B, refractară sau recidivată, cu cromozom Philadelphia negativ, în cadrul Programului Naţional de Oncologie;

4.   DCI Daratumumabum – în sublista C sectiunea C2, pentru tratamentul pacientilor adulti cu mielom multiplu recidivant si refractar, în cadrul Programului Naţional de Oncologie;

5.   DCI Tacrolimus, unguent – în sublista C sectiunea C3, pentru tratamentul dermatitelor atopice la pacienţii cu vârsta peste 2 ani.

Un alt DCI, Panobinostatum, pentru care s-a încheiat contract cost-volum pe aria terapeutică oncologie, a fost inclus condiţionat, în sublista C secţiunea C2, cu indicaţia terapeutică: „în asociere cu bortezomib şi dexametazona, pentru tratamentul pacienţilor adulţi cu mielom multiplu recidivant şi/sau refractar cărora li s-au administrat cel puţin două scheme anterioare de tratament incluzând bortezomib şi o substanţă imunomodulatoare”.

Alte 10 DCI cu finanţare din bugetul Ministerului Sănătăţii au fost introduse necondiţionat în sublista C sectiunea C2, pentru utilizarea în cadrul Programului Naţional de Boli Transmisibile (Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere; Subprogramul de tratament al Tuberculozei):

1.   DCI Combinaţii (Emtricitabinum+Tenofovirum);

2.   DCI Combinaţii (Amoxicillinum+Acidum Clavulanicum);

3.   DCI Combinaţii (Imipenemum+Cilastatinum);

4.   DCI Levofloxacinum;

5.   DCI Linezolidum;

6.   DCI Rifamycin;

7.   DCI Etionamidum;

8.   DCI Combinaţii (Rifampicinum+Pyrazinamidum+Izoniazidum);

9.   DCI Combinaţii (Rifampicinum+Pyrazinamidum+Izoniazidum+Ethambutolum);

10. DCI Clofaziminum.

Totodată, în listă s-au efectuat şi câteva schimbări referitoare la alte medicamente. Astfel, DCI Certilozumab Pegol, care era inclus condiţionat deja în sublista C sectiunea C1 cod boală G31d Spondilita ankilozantă, devine medicament inclus necondiţionat. Acest medicament va fi accesibil de acum încolo asiguraţilor fără să mai fie necesară încheierea unui contract cost-volum de CNAS cu deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă, iar contractul încheiat la 21 ianuarie 2016 încetează.

Pentru DCI Valacyclovirum, din sublista B, se introduce mențiunea că regulile de prescriere sunt stabilite prin Contractul-cadru.

Pentru DCI Carfilzomibum, din sublista C, sectiunea C2 Programul Naţional de Oncologie,  a fost modificat codul ATC în concordanţă cu cel alocat de OMS si ANMDM.

„Prin introducerea de noi medicamente în listele de compensare creşte accesul pacienţilor la tratamente, unele din ele inovatoare, cu impact benefic asupra stării lor de sănătate” – a declarat preşedintele CNAS, Răzvan Vulcănescu.

 

                                                                                                                                      Biroul de presă