ART. 3  ORDIN nr. 1.123 din 12 octombrie 2016:
"(1) Furnizorii de servicii medicale care nu se afla in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate, precum si medicii care isi desfasoara activitatea intr-o forma legala la acestia, in vederea utilizarii sistemului DES, au obligatia inrolarii in platforma informatica din asigurarile de sanatate.
(2) In vederea inrolarii in platforma informatica din asigurarile de sanatate, furnizorii de servicii medicale prevazuti la alin. (1) vor depune la sediul casei de asigurari de sanatate in raza administrativ-teritoriala in care acestia isi desfasoara activitatea o cerere pentru utilizarea unui certificat calificat in platforma informatica din asigurarile de sanatate, conform modelului prevazut in anexa nr. 1"

 

Cererea (ANEXA1) va fi insotita de urmatoarele documente (copie si original) in vederea inrolarii in platforma informatica din asigurarile de sanatate a furnizorilor de servicii medicale care nu se afla in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate;

a) codul unic de inregistrare fiscala sau codul de inregistrare fiscala, dupa caz;
b) avizul de infiintare a unitatii sanitare si avizul privind structura organizatorica emise de Ministerul Sanatatii in conditiile legii;
c) certificatul de membru al Colegiului Medicilor din Romania, al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, al Colegiului Farmacistilor din Romania, al Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in Sistemul Sanitar din Romania, al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, dupa caz;
d) asigurare de raspundere civila pentru greseli in activitatea profesionala pentru medici, farmacisti si alte persoane din domeniul asistentei medicale care isi desfasoara activitatea intr-o forma legala la acesti furnizori;
e) documentul care atesta gradul profesional pentru medici (unde este cazul);
f) documentul privind atribuirea codului de parafa pentru medici, eliberat de directiile de sanatate publica

 

Fișiere atașate

Cerere DES - Inregistrare certificat calificat.pdf