Ordinul MS si al CNAS nr.1032/564/2015 privind modificarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2015 a H.G. nr.400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015 aprobate prin Ordinul MS si al CNAS nr.388/186/2015

 

Fișiere atașate

Adresa CNAS nr.8014 din 28.08.2015.pdf Ordin MS si al CNAS nr.1032_564_2015.pdf