Nr. crt. Denumirea formularului Explicații
1. E 112 Atestat privind menținerea dreptului la prestațiile în curs pentru asigurarea de boală - maternitate  (în cazul adulților)
 • Cerere
 • Act de identitate al beneficiarului (copie)
 • Dovada calitatii de asigurat vizata de CAS Hunedoara - original
 • Dosar medical (copii ale documentelor medicale)
 • Raport medical (model tipizat - original) intocmit de un medic dintrun spital clinic universitar, sau dupa caz judetean, aflat in relatii contractuale cu o casa de asigurari de sanatate din Romania
 • Acceptul clinicii din statul membru UE unde urmeaza sa se efectueze tratamentul tradus de un traducator autorizat :
  • data interventiei chirurgicale si perioada tratamentului medical
  • disponibilitatea de a acorda serviciul medical in baza formularului E112/S2
  • costul estimat al tratamentului, specificand clar care este cuantumul care trebuie suportat de pacient conform legislatiei din tara respectiva
2. S 2 Autorizaţie care vă permite accesul la servicii medicale planificate în alte ţări din UE sau AELS. Veţi avea dreptul la acelaşi tratament ca şi rezidenţii ţării respective - uneori, aceasta poate însemna că va trebui să plătiţi pe loc un procent din costuri.