Nr.crt. Denumirea formularului Explicații
1. Anexa 1 Cerere eliberare card naţional duplicat (in caz de pierdere, furt, deteriorare, modificari date personale si alte situatii justificate)
2. Anexa 2 Cerere pentru persoanele care refuză in mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă primirea cardului naţional