Comunicat de presă - Formulare noi de bilete de trimitere/de internare pentru servicii medicale clinice și pentru investigații paraclinice

Aprilie 20, 2018 00:00

Formulare noi de bilete de trimitere/de internare pentru servicii medicale clinice și pentru investigații paraclinice

Vezi mai mult

Cât și cum se plătește contribuția la sănătate pentru venituri din activități independente, conform ultimelor modificări

Aprilie 18, 2018 00:00

Cât și cum se plătește contribuția la sănătate pentru venituri din activități independente, conform ultimelor modificări

Vezi mai mult

Comunicat de presă - Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara derulează etapa de contractare – aprilie 2018, pentru toate domeniile de asistență medicală, medicamente și dispozitive medicale

Aprilie 02, 2018 10:01

Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara derulează etapa de contractare – aprilie 2018, pentru toate domeniile de asistență medicală, medicamente și dispozitive medicale.

Vezi mai mult

Comunicat de presă - În Monitorul Oficial al României din data de 27 martie a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 140

Martie 28, 2018 00:00

pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglemenetază condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019.

Vezi mai mult

Comunicat de presă - Consultaţiile de urgenţă la domiciliu şi activităţile de transport sanitar neasistat

Martie 27, 2018 00:00

Principalele noutăţi prevăzute în proiectul Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru în anul 2018 pentru consultaţiile de urgenţă la domiciliu şi activităţile de transport sanitar neasistat

Vezi mai mult