Comunicat de presă - În Monitorul Oficial al României din data de 27 martie a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 140

Martie 28, 2018 00:00

pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglemenetază condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019.

Vezi mai mult

Comunicat de presă - Consultaţiile de urgenţă la domiciliu şi activităţile de transport sanitar neasistat

Martie 27, 2018 00:00

Principalele noutăţi prevăzute în proiectul Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru în anul 2018 pentru consultaţiile de urgenţă la domiciliu şi activităţile de transport sanitar neasistat

Vezi mai mult

Comunicat de presa- Asistența medicală spitalicească

Martie 26, 2018 00:00

Principalele noutăţi prevăzute în proiectul Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru în anul 2018 în asistența medicală spitalicească

Vezi mai mult

Comunicat de presa- Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile paraclinice

Martie 23, 2018 00:00

Principalele noutăţi prevăzute în proiectul Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru în anul 2018 în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile paraclinice:

Vezi mai mult

COMUNICAT CNAS- Contractul-cadru pe anul 2018 a fost aprobat de Guvern

Martie 22, 2018 00:00

COMUNICAT CNAS- Contractul-cadru pe anul 2018 a fost aprobat de Guvern

Vezi mai mult