Cât și cum se plătește contribuția la sănătate pentru venituri din activități independente, conform ultimelor modificări

Aprilie 18, 2018 00:00

Cât și cum se plătește contribuția la sănătate pentru venituri din activități independente, conform ultimelor modificări

Vezi mai mult

Comunicat de presă - Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara derulează etapa de contractare – aprilie 2018, pentru toate domeniile de asistență medicală, medicamente și dispozitive medicale

Aprilie 02, 2018 10:01

Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara derulează etapa de contractare – aprilie 2018, pentru toate domeniile de asistență medicală, medicamente și dispozitive medicale.

Vezi mai mult

Comunicat de presă - În Monitorul Oficial al României din data de 27 martie a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 140

Martie 28, 2018 00:00

pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglemenetază condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019.

Vezi mai mult

Comunicat de presă - Consultaţiile de urgenţă la domiciliu şi activităţile de transport sanitar neasistat

Martie 27, 2018 00:00

Principalele noutăţi prevăzute în proiectul Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru în anul 2018 pentru consultaţiile de urgenţă la domiciliu şi activităţile de transport sanitar neasistat

Vezi mai mult

Comunicat de presa- Asistența medicală spitalicească

Martie 26, 2018 00:00

Principalele noutăţi prevăzute în proiectul Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru în anul 2018 în asistența medicală spitalicească

Vezi mai mult