Listele cu furnizori declarați respinși în cadrul procedurii de contractare desfășurată de către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București în luna Decembrie 2021

 

Furnizori care au fost declarați respinși, în cadrul procedurii de contractare desfășurată de către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București în luna decembrie 2021, pot formula contestații, care vor fi depuse în format electronic, în Platforma de transmitere online a documentelor in vederea monitorizarii si derularii relatiei contractuale  în data de 29.12.2021 (conform Calendarului de contractare Decembrie 2021)

Contestațiile vor cuprinde cererea tip contestație (descarcă cerere tip contestație) și documentele justificative care o susțin.

Pentru a transmite cerere tip contestație și documentele justificative, accesează Platforma de transmitere online a documentelor in vederea monitorizarii si derularii relatiei contractuale  - clik aici 

 

Furnizori respinși - Contractare Decembrie 2021 - Asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialități clinice (Ambulatoriul de specilitate) – descarcă listă respinși
Furnizori respinși - Contractare Decembrie 2021 - Ambulatoriu specialități clinice - Servicii Ecografii (Ambulatoriu de specialitate - ECOGRAFII) – descarcă listă respinși
Furnizori respinși - Contractare Decembrie 2021 - Consultații de urgenta la domiciliu si transport sanitar neasistat (Consultatii la domiciliu si transport sanitar)  – descarcă listă respinși