Anunț CASMB 05.04.2022 - ÎN ATENȚIA ASIGURAȚIILOR / FURNIZORII DE SERVICII MEDICALE- MEDICI PRESCRIPTORI, SPECIALITATEA DIABET, NUTRIȚIE și BOLI METABOLICE referitor la obținerea aprobării de DISPOZITIVE MEDICALE SPECIFICE DIN CADRUL PROGRAMULUI NAȚIONAL DE DIABET ZAHARAT: Pompe de Insulină, Sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei, Sisteme de monitorizare continuă a glicemiei - clic aici

 

Având în vedere Ordinul CNAS nr. 180/30.03.2022 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2022 și 2023, va informam ca incepand cu data de 01 APRILIE 2022 nu se mai depun dosare la CASMB pentru obtinerea aprobarii de DISPOZITIVE MEDICALE SPECIFICE DIN CADRUL PROGRAMULUI NAȚIONAL DE DIABET ZAHARAT: Pompe de Insulină, Sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei, Sisteme de monitorizare continuă a glicemiei.

 

Acestea se vor acorda conform Ordinului CNAS nr. 180/30.03.2022, Art. 34, lit. d-h:

Montarea dispozitivelor medicale specifice se face la recomandarea medicului de specialitate diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice/medic cu competenţă/atestat în diabet, nutriţie şi boli metabolice, aflat într-o relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, care monitorizează bolnavul, pe baza unui referat medical care cuprinde date despre bolnav precum şi îndeplinirea criteriilor de eligibilitate pentru sistemul recomandat (anexa 14).

 

Medicul de specialitate diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice/medic cu competenţă/atestat în diabet, nutriţie şi boli metabolice din unitatea sanitară care derulează aceste activităţi, în baza referatului medical programează bolnavul pentru evaluare în vederea acordării dispozitivelor specifice.”

 

Unitatile sanitare cu paturi aflate in relatie contractuala cu CASMB pentru derularea Programului Național de Diabet - Pompe de Insulină, Sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei, Sisteme de monitorizare continuă a glicemiei sunt:

- Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice "Prof. Dr. N.Paulescu"

- Spitalul Universitar de Urgență Elias

- Spitalul Clinic de Urgență ptr. Copii "Marie S Curie

Fișiere atașate

20220405_REFERAT_MEDICAL_DIABET_2022_Anexa_14.pdf 20220405_CONSIMTAMANT_BOLNAV_DIABET_2022_Anexa_15.pdf