Incepand cu data de 1 mai 2015, persoanelor, care refuza in mod expres, din motive religioase sau de conştiinţa, primirea cardului naţional, li se elibereaza de catre casa de asigurari de sanatate la care este luat in evidenţa adeverinţa de asigurat cu o valabilitate de 3 luni.

Adeverinţa de asigurat cu o valabilitate de 3 luni de la data emiterii se elibereaza la solicitarea asiguratului pe baza unei cereri (care poate fi vizualizata/descarcata in josul paginii) adresate casei de asigurari de sanatate la care acesta este luat in evidenţa si a copiei dupa actul de identiate.

Cererea, pentru prima solicitare de eliberare a adeverinţei, va fi insoţita de cardul naţional, in situaţia in care acesta a fost distribuit. In situaţia in care cardul naţional a fost returnat casei de asigurari de sanatate/CNAS anterior depunerii cererii de eliberare a adeverinţei de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, asiguratul va face menţiunea acestui fapt in declaraţia pe propria raspundere.

Solicitarile se depun la biroul  de specialitate din sediul Sediul Baneasa, Șos. București - Ploiești nr. 7, sector 1, București

Programul de lucru cu publicul poate fi consultat aici:

http://cas.cnas.ro/casmb/page/program-cu-publicul-casmb.html

ADEVERINETELE DE INLOCUIRE A CARDULUI SE ELIBEREAZA NUMAI ASIGURATILOR ALE CAROR CARDURI AU FOST TIPARITE PENTRU CASMB.

Documentele pot fi transmise si prin serviciile postale.

 

In situatia in care solicitantul nu se poate prezenta personal la CASMB in vederea obtinerii  adeverintei inlocuiotoare, poate fi reprezentat de o terta persoana pe baza de imputernicire notariala.

Fișiere atașate

20181002_Cerere eliberare adeverinta in caz de refuz al cardului.pdf 20181002_Solicitare privind ridicarea cardului de la CASMB pentru persoanele care initial au refuzat.pdf