Ion MÎȚU
Director General
program de audiențe:
În fiecare zi lucrătoare de Marți și Joi, între orele 08:30 - 16:30
e-mail
 

 

Elena Cameila CIOBANU
Director executiv
Direcția Economică

 


program de audiențe:
În fiecare zi lucrătoare de Luni, între orele 08:30 - 16:30
 

e-mail

 

Giorgiana BRUMĂ
Director executiv
Direcția Relații Contractuale
 

 

program de audiențe:
În fiecare zi lucrătoare de Miercuri, între orele 08:30 - 16:30
 

e-mail

 

 

 

Iasmina Cristina IOVĂNESCU

Director executiv

Direcția Control 

 

 

 

 

e-mail

 

 

 

Lavinia MĂMULARU

Director executiv adjunct - Medic Șef
Direcția Medic Șef

program de audiențe:
În fiecare zi lucrătoare de Vineri, între orele 08.30 - 14.00

 

e-mail

 
 


 

 

Procedura de inscriere în audiență la conducerea CASMB

 

  1. Înscrierea în audiență se solicită prin depunerea/transmiterea prin poștă a unei cereri în format letric, la registratura CASMB (Sos. București-Ploiești nr.7, Sector 1, București), sau prin trimiterea unei cereri in format electronic la adresa de e-mail contact@casmb.ro;
  2. Cererea de audiență în format letric/electronic trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: datele de identificare complete ale solicitantului, domeniul de activitate al CASMB în care se încadrează obiectul audienței (aspectele care necesită clarificări) precum și un număr de telefon;
  3. Programarea în audiență la directorii executivi ai CASMB va fi efectuată în ordinea cronologică a înregistrării cererilor de audiență depuse/transmise în format letric/electronic;
  4. Pentru fluidizarea activității și reducerea timpului de așteptare, sunt înscriși în audiență doar cei care, în prealabil, au adresat petiții către CASMB pe aceeași temă, la care au primit răspuns și solicită clarificări;
  5. Sunt planificaţi în audienţă la Directorul General solicitanţii care au parcurs următoarele etape:

         1. au depus memeoriu pentru problema petru care solicită audiență , la care au primit punctul de vedere scris al CASMB,

         2. urmare primirii punctului de vedere scris, au solicitat și au fost în audiență la Directorul direcției de resort pentru clarificări

  1. Cu cel puțin 3 zile înaintea datei programate, solicitantului i se comunică, telefonic, data și ora audienței;
  2. Cererea de înscriere în audiență în format letric se anulează în cazul solicitanților care nu pot fi contactați pentru comunicarea datei și orei programării în audiență.