DOCUMENTE NECESARE IN VEDEREA ASIGURARII PENTRU CONCEDII MEDICALE SI INDEMNIZATII DE ASIGURARI SOCIALE

 

Conform art. 1, alin (2) din OUG 158/2005, cu modificările și completările ulterioare, se pot asigura în sistemul de asigurări sociale de sănătate, pentru a beneficia de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la alin (1) – salariați sau persoane ce realizează venituri asimiliate salariaților, pe bază de contract de asigurare pentru concedii și indemnziații.

 

 Dreptul la concedii și indemnziații de asigurări sociale de sănătate este condiționat de plata unei contribuții pentru asigurare pentru concedii și indemnziații în cota de 1% aplicată asupra venitului lunar ales înscris în contractul de asigurare, care se face venit la bugetul FNUASS.

 

Pentru a încheia Contract de asigurare la concedii și indemnziații de asigurări sociale de sănătate persoanele trebuie să se prezinte la Casa de Asigurări de Sănătate cu următoarele documente:

 

 

- Declarație Unică și recipisă depunere Declarație Unică

 

- Carte de identitate

 

- Procură/Împuternicire în cazul în care se încheie contract pentru altă persoană

 

 Contractul de asigurare la concedii și indemnziații de asigurări sociale de sănătate se încheie între persoana asigurată și casa de asigurări de sănătate pe o perioada determinată/nedeterminată la un venit ales de către asigurat ce nu ține cont de veniturile impozabile realizate. Valoarea venitului este cuprinsă între valoarea salariului minim pe economie și plafonul maxim de 12 salarii minime pe economie. Contractul de asigurare nu se încheie retroactiv și produce efecte exclusiv de la data înregistrării conform art. 6, alin (6) din OUG 158/2005, cu modificările și completările ulterioare. Orice modificare a contractului se face prin act aditional reglementat de Ordinul 15/1311/2018/2017.

 

 Dreptul al concedii medicale decontate de către Casa de asigurări de sănătate este condiționat de asigurarea la concedii și indemnziații de asigurări sociale de sănătate și de îndeplinirea stagiului minim de cotizare de 6 luni în ultimele 12 luni anterioare lunii concediului medical conform art. 7 din OUG 158/2005, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

 

Pentru clarificarea situației privind contribuția pentru indemnizații și concedii medicale până la data de  31.12.2017, vă rugăm să vă prezentați  la sediul CASMB cu deciziile de impunere anuale emise de administrația fiscală la care  sunteți  arondați, în vederea regularizării contribuției aferente perioadei de prescripție.

 

 

 

Persoanele aflate intr-una din urmatoarele situatii de exceptie:

 

 

pot solicita plata concediilor de catre CASMB, atat timp cat concediul medical este pe acelasi cod de diagnostic si fara nicio zi de intrerupere.

Documente necesare pentru solicitarea platii concediilor de catre CASMB, dupa caz:

 

 

Concediile medicale pentru carantina si izolare (in contextul epidemiologie generat de virusul Sars-Cov2) se deconteaza fara stagiu de cotizare.

Fișiere atașate

20201112_Modalitate-depunere-documentatie-online-PF.pdf 20201027_Lista-acte-PFA-PFV.pdf 20201027_Acte-preluare-plata-fosti-salariati.pdf 20201027_Anexa 9 - Cerere depunere CM - Persoane Fizice.pdf 20200807_Act-Aditional la contract PFA-07-08-2020.pdf 20200807_Cerere-recuperare-CM-conf-Ordin-1395-06-08-2020.pdf 20200619_Contract de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate.pdf 20190624_Precizari privind plata contributiei FCI prin OP.pdf 20190129_Acte asigurare Contract-2.pdf