Lista protocoalelor terapeutice aprobate prin Ordinul MS/CNAS - clik aici

 

În conformitate cu prevederile legale in vigoare medicii prescriptori au obligaţia de a respecta schemele terapeutice stabilite prin protocoale terapeutice ce constituie baza de prescriere şi monitorizare a medicamentelor care se acordă asiguraţilor pe bază de prescripţie medicală in sistemul de asigurări sociale de sănătate.