Nr. crt. Denumirea formularului

Data publicării

1. Cerere-recuperare-CM-conf-Ordin-1.165-15042022 2022-10-21
2. 2022-Centralizator-CM-PJ 2022-10-21
3. Contract de asigurare la concedii PF pe baza D212 2022-10-21
4. CERERE-TIP - privind solicitarea indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate - Anexa 9 2022-10-21
5. Adeverință pentru concedii medicale - Adeverinta_zile_CM 2022-10-21
6. Act aditional - asigurare contract 2022-10-21