Eliberarea cardului duplicat, în caz de pierdere / furt / deteriorare  se face în baza cererii, (care poate fi vizualizată/descarcată în josul paginii), copiei dupa actul de identitate și a dovezii plății contravalorii cardului.

 

Eliberarea cardului duplicat, în caz de schimbare a datelor personale (nume) se face în baza cererii, (care poate fi vizualizatî/descarcată în josul paginii), copiei după actul de identitate, actele doveditoare privind modificarea numelui  și a dovezii plății contravalorii cardului.

 

Cererea va fi completată și semnată de titular sau, după caz, reprezentantul/ împuternicitul legal al acestuia, la cerere fiind atașată copia actului de identitate a titularului (după caz, și a împuternicitului)

 

Contravaloarea cardului, în cuantum de 13,69 lei, se poate achita la casieria CASMB din Sediul Băneasa, Şos. Bucureşti - Ploieşti nr.7,sector 1, Bucureşti

 

 

 Sau în contul:

 

RO18TREZ7005005XXX000131

CUI: 11629740
BENEFICIAR: CASMB
EXPLICATIA PLATII: CV DUPLICAT CARD NATIONAL SANATATE

CONT DESCHIS LA TREZORERIA OPERATIVA A MUNICIPIULUI  BUCURESTI

 

Dorim să precizăm că plățile efectuate prin virament pot fi confirmate în 5 zile lucrătoare iar cele efectuate prin mandat poștal în 10 zile lucrătoare, așadar, persoanele care aleg una dintre aceste două modalități de plată și doresc Adeverința înlocuitoare se pot prezenta la ghiseul CASMB doar după termenul de 5 zile, respectiv 10 zile lucrătoare de la data efectuării plății.

 

Asiguraţilor care solicita Card duplicat li se eliberează Adeverința de înlocuire a cardului duplicat valabilă 60 de zile.

Documentele se pot depune la biroul de specialitate din sediul Băneasa (program de lucru cu publicul - clic aici), pot fi transmise prin serviciile poștale sau încărcate pe Platforma ATLAS de transmitere online a cererilor catre CASMB - Cardul NAȚIONAL de asigurări sociale de sănătate - punctul 5 - clic aici

 

Fișiere atașate

20181002_Cerere de eliberare a cardului national duplicat.pdf 20230301_Declaratie imputernicire ridicare adeverinta.pdf