In contextul necesității de a limita răspândirea virusului COVID 19 la nivelul Municipiului București, recomandăm asiguraților, angajatorilor și instituțiilor/autorităților publice care ni se adresează, limitarea la maximul posibil a deplasărilor la sediul CASMB și utilizarea unor modalități de comunicare care nu presupun contactul direct cu angajații instituției noastre, respectiv, poștă, poșta electronică, fax, telefon.
Persoanele care se adresează CASMB și care, din motive obiective, nu au la dispoziție niciunul dintre mijloacele de comunicare anterior menționate, pot interacționa cu un număr minim de angajați ai instituției, prin intermediul unor ghișee speciale, localizate la parterul sediului CASMB. Personalul acestor ghișee va furniza, pe parcursul programului de lucru cu publicul, informații despre modalitatea de soluționare a următoarelor tipuri de activități de relații cu publicul:
• Depunere cereri/ridicare decizii de aprobare a achiziționării de dispozitive medicale
• Depunere cereri pentru eliberarea cardurilor europene/formularelor europene
• Validare calitate de asigurat
• Eliberare carduri naționale returnate de Poștă
• Eliberare adeverințe de înlocuire card național/adeverințe în caz de refuz al cardului national
• Casierie (plata contribuției pentru concedii și indemnizatii și a contravalorii formularelor tipizate destinate furnizorilor de servicii medicale, achitarea contravalorii cardului duplicat)
• Depunere dosare/ridicare aprobări pentru efectuarea examinării PET-CT, pompe de insulină și senzori de glicemie
• Depunere cereri pentru recuperarea sumelor reprezentând indemnizații de concedii medicale
• Încheiere contracte de asigurare pentru concedii medicale persoane fizice
• Registratură
Modul de lucru pe tipuri de activități poate fi consultat de către asigurați și angajatori – vezi/descarcă fișier aici.
 

 


 

Eliberarea cardului duplicat, in caz de pierdere / furt / deteriorare  se face in baza cererii, (care poate fi vizualizata/descarcata in josul paginii), copiei dupa actul de identitate si a dovezii platii contravalorii cardului.

 

Eliberarea cardului duplicat, in caz de schimbarea datelor personale (nume) se face in baza cererii, (care poate fi vizualizata/descarcata in josul paginii), copiei dupa actul de identitate,actele doveditoare privind modificarea numelui  si a dovezii platii contravalorii cardului.

 

Cererea va fi completata si semnata de titular sau, dupa caz, reprezentantul/ imputernicitul legal al acestuia., la cerere fiind atasata copia actului de identitate a titularului (dupa caz, si a imputernicitului)

 

Contravaloarea cardului, în cuantum de 12,97 lei, se poate achita la casieria CASMB din Sediul Băneasa, Şos. Bucureşti - Ploieşti nr.7,sector 1, Bucureşti

 

 

 

 Sau in contul:

 

RO18TREZ7005005XXX000131

CUI: 11629740
BENEFICIAR: CASMB
EXPLICATIA PLATII: CV DUPLICAT CARD NATIONAL SANATATE

CONT DESCHIS LA TREZORERIA OPERATIVA A MUNICIPIULUI  BUCURESTI

 

Dorim sa precizam ca platile efectuate prin virament pot fi confirmate in 5 zile lucratoare iar cele efectuate prin mandat postal in 10 zile lucratoare, asadar, persoanele care aleg una dintre aceste doua modalitati de plata si doresc Adeverinta inlocuitoare se pot prezenta la ghiseul CASMB doar dupa termenul de 5 zile, respectiv 10 zile lucratoare de la data efectuarii platii.

 

Asiguraţilor care solicita Card duplicat li se elibereaza Adeverinta de înlocuire a cardului duplicat valabilă 60 de zile.

Documentele se depun la biroul de specialitate din sediul Băneasa sau pot fi transmise  prin serviciile postale. 

 

Programul de lucru cu publicul poate fi consultat aici:

 

http://www.cnas.ro/casmb/page/program-cu-publicul-casmb.html

Fișiere atașate

20181002_Cerere de eliberare a cardului national duplicat.pdf 20181002_Declaratie imputernicire ridicare adeverinta.pdf