Informaţii ultilizare medicamente

Februarie 27, 2024 00:00

Avertizări asupra prescrierii unor medicamente

Vezi mai mult

Protocoale medicale

Februarie 07, 2022 00:00

Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

Vezi mai mult

Lista produselor biologice DCI-uri cuprinse in HG nr 720 din 2008

Ianuarie 13, 2021 00:00

Lista produselor biologice DCI-uri cuprinse în HG nr 720 din 2008

Vezi mai mult

Comisii de aprobare medicamente CNAS

Mai 04, 2016 00:00

Medicamente care necesita avizul comisiilor terapeutice CNAS

Vezi mai mult

Avertizari asupra prescrierii unor medicamente

Martie 25, 2016 00:00

avertizari asupra prescrierii unor medicamente

Vezi mai mult

Formulare

Mai 07, 2014 09:23

Vezi mai mult