Actulizat în data de 22.12.2024

 

 

PROCEDURĂ UTILĂ FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE 

 

Deblocarea carduri (cod eroare 15) / anularea mesajului card invalid (cod eroare 5)(cod eroare 17)

 

TELVERDE CARD NAȚIONAL DE ASIGURĂRI DE SĂNATATE: 0800.800.950

Serviciul de suport pentru cardul de sănătate - Informații despre deblocarea cardurilor - 0800.800.950 Tasta 2

 

Furnizorul de servicii medicale în situația în care a constatat că: un card emis pentru CAS M București  este blocat – eroare 15 sau este invalid – eroare 5, eroare 17, în vederea remedierii erori poate utiliza Formularul - Solicitare remediere stare card - Card emis pentru CASMB

FORMULAR (ONLINE)

( pentru furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale - utilizat exclusiv pentru cardurile emise pentru CAS M București )

SOLICITARE REMEDIERE STARE CARD

CARD EMIS PENTRU CAS M București

>>CLICK AICI<<

 

Telefoane pentru asistență tehnică (remediere eroare 15 - Card blocat, eroare 5 - Stare card invalidă pentru a executa operația in UM  și eroare 17 - Card invalid), dedicate exclusiv furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale

 

021.316.44.27 (asistență tehnică, doar pentru cardurile emise pentru CAS M București)

021.315.81.34 (asistență tehnică, doar pentru cardurile emise pentru CAS M București)

La aceste numere de telefon nu se solicită informaţii despre asiguraţi

INTERVAL ORAR ÎN CARE SE ACORDĂ ASISTENȚĂ TELEFONICĂ  L-J: 08:30 - 16:30 V: 08:30 - 14:00

în afara intervalului orar menționat telefoanele nu sunt apelabile

 

 

Pentru sesizări se vor comunica obligatoriu următoarele informații:

Pentru situațiile în care, cardurile asigurațiilor CASMB sunt emise pentru alte case de asigurări de sănătate (informația referitoare la casa pentru care a fost emis cardul se află tipărită pe scrisoarea primită de asigurat o dată cu cardul, date referitoare la destinatar), furnizorii de servicii medicale se vor adresa casei de asigurări specificată în adresă, la telefoanele publicate pe site-urile caselor respective sau la numărul de telefon - Telverde Card Național de Asigurări de Sănătate: 0800.800.950

Furnizorii care folosesc semnătura digitală cu token Oberthur. Pentru a elimina mesajul Eroare verificare card activat (-64) trebuie să aibă instalată minim versiunea Authentic Manager 4.5.4. Este recomandat să contactați furnizorul semnăturii electronice pentru a vă face update-ul la Authentic Manager.

 

=========================================================

 

INFORMAȚII referitoarea la utilizarea noilor carduri emise în anul 2023  Data expirării: 30.06.2030 sau cu o dată de expirare ulterioară datei de 30.06.2030 Eroare (- 68)

 

Cip-ul aflat pe noul card  (Data expirării card  30.06.2030 sau o dată ulterioară datei de 30.06.2024) conține doar certificatul CNAS - arhitectura cardurilor de sănătate a fost schimbată în luna august 2023, eliminându-se de pe cip-ul cardului certificatul MAI.

Pentru utilizarea cardurilor noi, furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale trebuie să utilizeze aplicații informatice actualizate care să includă Biblioteca eCard SDK versiunea 1.3.0.4, actualizată în 19.12.2023 sau o versiune ulterioară. Această bibliotecă permite citirea, activarea și utilizarea cardurilor noi. Versiunea disponibilă a bibliotecii eCard SDK (Ceas.eCard.SDK.dll) este publicată pe Portal CNAS-SIUI (clik aici) -  și permite citirea și utilizarea cardurilor noi, al căror cip conține doar certificatul CNAS, fără certificatul MAI. Biblioteca eCard SDK actualizată rezolvă eroarea afișată de aplicație referitoare la instalarea certificatului MAI (-68).

 

=========================================================

 

Pentru situațiile de carduri invalide - Eroare (- 5), după ce se finalizează procedura de către specialistul CAS, cardul devine operațional și poate fi folosit de către asigurat cu PIN-ul stabilit de acesta în momentul activării cardului.

 

Pentru situațiile de carduri blocate – Eroare (-15), după ce se finalizează procedura de deblocare de către specialistul CAS, pentru ca acest card să devină operațional, furnizorul de servicii medicale va trebui să parcurgă următorii pași (Procedura deblocare card cu resetare PIN – Furnizor):

Pasul 1. Se pornește aplicația SIUI (dacă nu este pornită), aplicația trebuie să fie conectată ONLINE la serverul CEAS

Pasul 2. Se introduce cardul în cititor

Pasul 3. Se tastează PIN-ul - 1111 - (se poate tasta orice grup de 4 cifre inclusiv 0000)  - Apare mesajul „Card blocat”

Pasul 4. Se deschide fereastra Pacienți din meniul Fișier și se va apăsa pe butonul Resetează PIN  -  Terminalul va solicita să introduceți PIN-ul de RESET

Pasul 5. Se tastează PIN-ul de RESET 0000 (4 de zero) - PIN-ul cardului este acum 0000.

Cardul este DEBLOCAT și are PIN-ul 0000

Pasul 6. Schimbarea PIN-ului de RESET 0000 cu PIN-ul dorit de titularul cardului se efectuează prin apăsarea butonului  Schimbă PIN

Pasul 7.  Se va tasta  PIN-ul actual al cardului, adică: 0000 și apoi se va apăsa tasta de accept

Pasul 8. Terminalul va solicita PIN nou, se va tasat  PIN-ul dorit de titularul cardului și apoi se va apăsa tasta de accept.

Pasul 9. Terminalul va solicita reconfirmarea PIN nou, se va tasta PIN-ul introdus la pasul 8 si se va apăsa tasta de accept, terminalul va afișa un mesaj prin care se confirmă că PIN-ul a fost schimbat cu succes

Cardul este DEBLOCAT și are PIN-ul ales de titular la Pasul 8

Menționăm că pentru situațiile în care asigurații dețin un card care a fost activat, dar au uitat PIN-ul, procedura este de a se tasta 5 PIN-uri, după care, dacă nu s-a reușit identificarea, cardul devine automat blocat și trebuie executată procedura menționată mai sus (Telefon sau e-mail CAS, CID, după deblocare pași 1-9)

--------------------------------------------------------------------

Pentru erorile care nu au putut fi remediate telefonic ( card emis pentru CAS M București ) titularul cardului sau persoana împuternicită de acesta se va prezenta cu cardul de asigurat şi actul de identitate la sediul Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului București din Șos, București-Ploiești nr. 7, Sector 1,  București, pentru o expertiză tehnică a cardului.

 

Cardurile considerate carduri cu defecțiuni tehnice ce nu pot fi remediate sunt cardurile care se încadrează în una din următoarele situații:

-       neconcordanță între datele editate din CIP și cele scrise pe policarbonat,

-       eroare la schimbare PIN transport Eroare 62

-       cardul este declarat nefuncţional pentru eroare de citire şi editare