Eliberarea cardului european duplicat, in caz de pierdere / furt / deteriorare  se face in baza cererii care se depune la sediul casei de asigurări de sănătate unde este luat în evidenţă asiguratul (care poate fi vizualizata/descarcata in josul paginii), a copiei dupa actul de identitate si a dovezii platii contravalorii cardului european.

 

Eliberarea cardului european duplicat, in caz de schimbare a datelor personale (nume) se face in baza cererii care se depune la sediul casei de asigurări de sănătate unde este luat în evidenţă asiguratul (care poate fi vizualizata/descarcata in josul paginii), copiei dupa actul de identitate, cardul european emis iniţial si a dovezii platii contravalorii cardului.

Cererea va fi completata si semnata de titular sau, dupa caz, reprezentantul/ imputernicitul legal al acestuia, la cerere fiind atasata copia actului de identitate a titularului (dupa caz, si a imputernicitului).

 

Contravaloarea cardului european duplicat, în cuantum de 9,77 lei , se poate achita la casieria CASMB din Sediul Băneasa, Şos. Bucureşti - Ploieşti nr.7,sector 1, Bucureşti

 

Sau in contul:

RO18TREZ7005005XXX000131

CUI: 11629740
BENEFICIAR: CASMB
EXPLICATIA PLATII: CV DUPLICAT CARD EUROPEAN

CONT DESCHIS LA TREZORERIA OPERATIVA A MUNICIPIULUI  BUCURESTI

 

Dorim sa precizam ca platile efectuate prin virament pot fi confirmate in 5 zile lucratoare iar cele efectuate prin mandat postal in 10 zile lucratoare, asadar, persoanele care aleg una dintre aceste doua modalitati de plata se vor prezenta la CASMB in consecinta.

 

Documentele se depun la biroul de specialitate din sediul Băneasa sau pot fi transmise  prin serviciile postale. 

 

Programul de lucru cu publicul poate fi consultat aici:

http://www.cnas.ro/casmb/page/program-cu-publicul-casmb.html

Fișiere atașate

20200204_Cerere eliberare card duplicat european.pdf 20202004_Declaratie imputernicire eliberare card duplicat european.pdf