Listele cu medicamente de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

Lista medicamentelor 2019 <clik>

Lista medicamentelor 2018 <clik>

Lista medicamentelor 2017 <clik>

Lista medicamentelor 2016 <clik>

Lista medicamentelor 2015 <clik>

Lista medicamentelor 2014 <clik>