Versiuni actualizate pentru aplicaţiile CNAS, PIAS (SIUI) - click aici

 

Versiunile actualizate ale aplicaţilor de raportare PIAS-AMB (SIUI-AMB), PIAS-CLINIC (SIUI-CLINIC), PIAS-CM (SIUI-CM), PIAS-DIALIZA (SIUI-DIALIZA), PIAS-DISP (SIUI-DISP), PIAS-DOM (SIUI-DOM), PIAS-FARM-CD (SIUI-FARMA-CD), PIAS-FARMA-CI (SIUI-FARMA-CI), PIAS-MF (SIUI-MF), PIAS-PARA (SIUI-PARA), PIAS-PNS (SIUI-PNS), PIAS-PRESC (SIUI-PRESC), PIAS-RECA (SIUI-RECA), PIAS-RECS (SIUI-RECS), PIAS-SPITAL (SIUI-SPITAL), PIAS-STOMA (SIUI-STOMA), sunt publicate pe "Portal CNAS-SIUI Sistemul Informatic Unic Integrat click aici

 

Este recomandat să utilizați tot timpul, ultima versiune disponibilă a aplicaţiei. Aceste versiuni sunt menţinute în strânsă concordanţă cu sistemul central SIUI+SIPE+CEAS astfel încât folosirea unei versiuni mai vechi poate cauza disfuncţionalităţi în comunicarea cu SIUI şi în raportarea finală.