Program audiențe

 

Numele

Funcția

Program de audiențe

Ion MÎȚU

Director General 

În fiecare zi lucrătoare de Joi între orele 12:00 - 14:00

Elena Camelia DRĂGHICI

Director - Direcția Economică

În fiecare zi lucrătoare de Luni între orele 12:00 - 14:00

Giorgiana BRUMĂ

Director - Direcția Relații Contractuale

În fiecare zi lucrătoare de Marti, între orele 12:00 - 14:00

Lavinia MĂMULARU

Medic Șef - Direcția Medic Șef

În fiecare zi lucrătoare de Miercuri, între orele 12:00 - 14:00

Iasmina Cristina IOVĂNESCU

Director - Direcția Control

În fiecare zi lucrătoare de Vineri, între orele 12:00 - 14:00

 

Procedura de înscriere în audiență la conducerea CASMB

 

  1. Înscrierea în audiență se solicită prin depunerea/transmiterea prin poștă a unei cereri în format letric, la registratura CASMB (Sos. București-Ploiești nr.7, Sector 1, București), sau prin trimiterea unei cereri in format electronic la adresa de e-mail contact@casmb.ro;
  2. Cererea de audiență în format letric/electronic trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: datele de identificare complete ale solicitantului, domeniul de activitate al CASMB în care se încadrează obiectul audienței (aspectele care necesită clarificări) precum și un număr de telefon;
  3. Programarea în audiență la directorii executivi ai CASMB va fi efectuată în ordinea cronologică a înregistrării cererilor de audiență depuse/transmise în format letric/electronic;
  4. Pentru fluidizarea activității și reducerea timpului de așteptare, au prioritate la înscrierea în audiență cei care, în prealabil, au adresat petiții/memorii către CASMB pe aceeași temă, la care au primit răspuns și solicită clarificări;
  5. Sunt planificaţi în audienţă la Diectorul General solicitanţii aflați în următoarele situații:

         1. au depus memoriu pentru problema pentru care solicită audiență și solicită clarificări legat de punctul de vedere scris primit de la CASMB

         2. au fost în audiență la Directorul direcției de resort și solicită lămuriri suplimentare

f. Cu cel puțin 3 zile înaintea datei programate, solicitantului i se comunică, telefonic, data și ora audienței;

g. Cererea de înscriere în audiență în format letric se anulează în cazul solicitanților care nu pot fi contactați telefonic pentru comunicarea datei și orei programării în audiență.