In contextul necesității de a limita răspândirea virusului COVID 19 la nivelul Municipiului București, recomandăm asiguraților, angajatorilor și instituțiilor/autorităților publice care ni se adresează, limitarea la maximul posibil a deplasărilor la sediul CASMB și utilizarea unor modalități de comunicare care nu presupun contactul direct cu angajații instituției noastre, respectiv, poștă, poșta electronică, fax, telefon.
Persoanele care se adresează CASMB și care, din motive obiective, nu au la dispoziție niciunul dintre mijloacele de comunicare anterior menționate, pot interacționa cu un număr minim de angajați ai instituției, prin intermediul unor ghișee speciale, localizate la parterul sediului CASMB. Personalul acestor ghișee va furniza, pe parcursul programului de lucru cu publicul, informații despre modalitatea de soluționare a următoarelor tipuri de activități de relații cu publicul:
• Depunere cereri/ridicare decizii de aprobare a achiziționării de dispozitive medicale
• Depunere cereri pentru eliberarea cardurilor europene/formularelor europene
• Validare calitate de asigurat
• Eliberare carduri naționale returnate de Poștă
• Eliberare adeverințe de înlocuire card național/adeverințe în caz de refuz al cardului national
• Casierie (plata contribuției pentru concedii și indemnizatii și a contravalorii formularelor tipizate destinate furnizorilor de servicii medicale, achitarea contravalorii cardului duplicat)
• Depunere dosare/ridicare aprobări pentru efectuarea examinării PET-CT, pompe de insulină și senzori de glicemie
• Depunere cereri pentru recuperarea sumelor reprezentând indemnizații de concedii medicale
• Încheiere contracte de asigurare pentru concedii medicale persoane fizice
• Registratură
Modul de lucru pe tipuri de activități poate fi consultat de către asigurați și angajatori – vezi/descarcă fișier aici.
 

 

Telefoane pentru informații*: 0316.901.002, 021.315.39.29, 021.315.39.30 

Pentru obținerea de informații* prin intermediul e-mailului accesați Formularul de contact

 

* Cererile persoanelor vizate privind istoricul prelucrarii CNP pot fi vizualizate/descarcate de aici: http://cas.cnas.ro/casmb/page/cerere-prelucrare-date-cu-caracter-personal.html