Având în vedere prevederile art. 1 alin. (6) din OUG nr. 15/2022, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale Ordinului Preşedintelui CNAS cu nr. 155/2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1549/2018, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pune la dispoziţie aplicaţia de generare a numerelor unice temporare de identificare a persoanelor străine sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina aflate pe teritoriul României - aplicație web https://e-pias.casan.ro:443

 

Pentru utilizarea aplicației web, trebuie să folosiți versiuni de browser web actualizate (Microsoft Edge, Google Chreome, Firefox).

Conectarea/autentificarea se face în mod securizat pe bază de token (semnătură digitală) înrolat în SIUI (Pentru conectarea la aplicația de generare a numerelor unice, recomandăm utilizarea calculatorului pe care aveți instalată aplicațiade raportare în SIUI, token-ul fiind deja instalat) şi cu credenţiale de autentificarea utilizate la conectarea la SIUI - vezi manualul de utilizare aplicație - Fișiere atașate

User: CUI_CAS-XX (codul fiscal)_(indicativul casei de asigurări)

exemplu (user  CAS M București) 123456_CAS-B

Parola: Cheie de activare SIUI (serie licenta aplicatie):

exemplu 0ABCDE-FGHJ-KLMN-OPQR  (Cheia de activare utilizată/înregistrată în aplicația utilizată la raportarea in SIUI)

În aplicațiile SIUI-CNAS, cheia da activare SIUI se poate identifica accesând meniul Administrare – Activare – Reactivează bază de date curentă – (Înainte) – se deschide fereastra Asistent activare aplicație  și se identifică Cheia de activare = Parola de acces în aplicație = Cheie de acces SIUI = Serie licență aplicație = Cheie convenție )

 

Acces la aplicație - accesați url-ul https://e-pias.casan.ro:443 - "CNAS - Platforma de generare Numar Unic Temporar de identificare pentru persoanele straine"

 

 

Pentru reglementari/proceduri privind acordarea asistentei medicale persoanelor care provin din zona de conflict armat din Ucraina vezi  Fișiere atașat - document pdf 20220323_REGLEMENTARI_PROCEDURI

 

Înregistrarea pacienților proveniți din zona de conflict armat din Ucraina, în aplicațiile de raportare SIUI Desktop, se face în modulul Pacienți - tab-ul Cetățeni străini, la rubrica Cod persoană se completează Numărul unic temporar de identificare generat.(Nr. identificare), nu se completează Cid-ul.

La introducerea serviciilor Categorie de asigurat (categoria de beneficiari servicii) se selectează ALTE4 

 

Pentru înregistrara în aplicațile de raportare a numărului unic temporar de identificare trebuie ca aplicația să utilizeze nomenclatoare SIUI actualizate.

Fișiere atașate

20221121_Manual aplicatie Ucraina versiune revizuita - II.pdf 20221115_Manual aplicatie Ucraina versiune revizuita.pdf 20220331_Informatii_despre_inregistrare_servicii_retete_bilete_de_trimitere_in_aplicatiile_de raport.pdf 20220323_REGLEMENTARI_PROCEDURI_ACORDARE_SERVICII_MEDICALE_PERSOANE_UCRAINA_v20220323.pdf 20220318_v2_Manual_utilizare_aplicatie_generare cod_refugiat_Ucraina.pdf