2024.05.30 Anunț concurs recrutare în data de  02.07.2024  (descarcă Anunț/bibliografie - click aici -  Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, cu sediul în București, Șoseaua București-Ploiești, nr. 7, sector 1, vă înștiințează cu privire la organizarea concursului de recrutare în data de 02.07.2024 - pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante.  Anexa - 1  Formular înscriere-concurs ( descarcă document click aici ); Anexa -2 Model-Adeverință (descarcă document click aici ) - Rezultate selecție dosare (click aici ) - Barem de corectare (click aici) - Rezultate proba scrisa (click aici) - Rezultate proba interviu (click aici) - Rezultate Finale ( click aici )

 

2024.05.29  Anunț concurs recrutare în data de 28.06.2024 (descarcă Anunț, condiții generale/bibliografie  - click aici ) -  Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, cu sediul în București, Șoseaua București-Ploiești, nr. 7, sector 1, vă înștiințează cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea a două funcții de execuție, vacante, de consilier Gr. I, în data de 28.06.2024 -  Formular înscriere - Anexa 1 v.03.06.2024 click aici ), Model Adeverință Anexa 2 (click aici).- Rezultate selecție dosare (click aici ) - Barem de corectare subiecte probă scrisă (click aici) - Erata Barem de corectare subiecte proba scrisa ( click aici ) - Rezultate proba scrisa (click aici) - Rezultate contestație proba scrisa ( click aici ) - Rezultate Finale ( click aici )

 

2024.05.20 Anunț concurs recrutare în data de 10.06.2024 (descarcă Anunț, condiții generale/bibliografie  - click aici ) -  Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, cu sediul în București, Șoseaua București-Ploiești, nr. 7, sector 1, vă înștiințează cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea a două funcții de execuție, vacante, de consilier Gr. I, în data de 10.06.2024 -  Formular înscriere - Anexa 1 click aici ), Model Adeverință Anexa 2 (click aici).- Rezultate selecție dosare ( click aici ) - Rezultate probă scrisă ( click aici ) - Rezultate probă inteviu ( click aici ) - Rezultate finale ( click aici )

 

2024.05.17 Anunț concurs recrutare în data de 20.06.2024 (descarcă Anunț/bibliografie - click aici -  Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, cu sediul în București, Șoseaua București-Ploiești, nr. 7, sector 1, vă înștiințează cu privire la organizarea concursului de recrutare în data de 20.06.2024 - pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante.  Anexa - 1  Formular înscriere-concurs ( descarcă document click aici ); Anexa -2 Model-Adeverință (descarcă document click aici ) - Rezultate selecție dosare (click aici ) - Barem de corectare subiecte probă scrisă ( click aici ) - Rezultate proba scrisă ( click aici ) - Rezultate Interviu ( click aici ) - Rezultate Finale ( click aici )

 

2024.05.15  Anunț examen de promovare în grad imediat superior a personalului încadrat în funcție contractuală de debutant 29.05.2024  (descarcă Anunț/Bibliografie - click aici )  Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, organizează în data de 29.05.2024, ora 11:00 examen de promovare în grad imediat superior a personalului încadrat în funcție contractuală de debutant, conform art. 86 din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare - Rezultate selecție dosare ( click aici ) Rezultate finale ( click aici )

 

2024.05.09 Anunț concurs recrutare în data de 22.05.2024 (descarcă Anunț, condiții generale/bibliografie  - click aici ) -  Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, cu sediul în București, Șoseaua București-Ploiești, nr. 7, sector 1, vă înștiințează cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcției de execuție, temporar vacantă, de consilier Gr. I, în data de 22.05.2024 -  Formular înscriere - Anexa 1 ( click aici ), Model Adeverință Anexa 2 (click aici) - Rezultate selecție dosare ( click aici ) - Rezultate probă scrisă (click aici ) - Rezultate probă interviu ( click aici ) - Rezultate finale ( click aici )

 

2024.04.10 Anunț concurs recrutare în data de 21.05.2024 (descarcă Anunț/bibliografie - click aici ) -  Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, cu sediul în București, Șoseaua București-Ploiești, nr. 7, sector 1, vă înștiințează cu privire la organizarea concursului de recrutare în data de 21.05.2024 - pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante.  Anexa - 1  Formular înscriere-concurs ( descarcă document click aici ); Anexa -2 Model-Adeverință (descarcă document click aici ) - Rezultate selecție dosare ( click aici ) - Barem de corectare subiecte probă scrisă 7 posturi (click aici ) - Erata barem corectare subiecte post  ID 386446 Serviciul control ( clik aici ) - Rezultate probă scrisă ( click aici ) - Rezultate probă interviu ( click aici ) - Rezultate contestații probă interviu ( click aici ) - Rezultate finale ( click aici )

 

2024.03.01 Anunț concurs recrutare în data de 02.04.2024 (descarcă Anunț/bibliografie -  click aici ) (erată Anunț - click aici) -  Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, cu sediul în București, șoseaua București-Ploiești, nr. 7, sector 1, vă înștiințează cu privire la organizarea concursului de recrutare în data de 02.04.2024 - pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante.  Anexa - 1  Formular-inscriere-concurs ( click aici ) Anexa 2-Model-Adeverință (click aici ) Rezultate selecție dosare ( click aici ) Barem de corectare Comp. Verificare Decontare Concedii Medicale PF (clik aici) Barem de corectare Birou Buget  (click aici ) - Rezultate probă scrisă ( click aici ) Rezultate probă interviu ( click aici ) - Rezultate finale ( click aici )

 

2024.01.31 Anunț concurs recrutare în data de 04.03.2024 (descarcă Anunț/bibliografie -  click aici -  Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, cu sediul în București, Șoseaua București-Ploiești, nr. 7, sector 1, vă înștiințează cu privire la organizarea concursului de recrutare în data de 04.03.2024 - pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante.  Anexa - 1  Formular-inscriere-concurs click aici ) Anexa 2-Model-Adeverință (click aici ) Rezultate selecție dosare ( click aici ) - Barem de corectare - subiecte Biroul Financiar Contabilitate (click aici)  Barem de corectare subiecte Biroul Decontare Asistenta Medicina Primară (click aici) -  ERATĂ Barem de corectare subiecte Biroul Decontare Asistenta Medicina Primară (click aici) - Rezultate probă scrisă (click aici ) - Rezultate probă interviu ( click aici ) Rezultate finale ( click aici )

 

2023.12.28 Anunț concurs recrutare în data de 31.01.2024 (descarcă Anunț/bibliografie -  click aici ) -  Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, cu sediul în București, Șoseaua București-Ploiești, nr. 7, sector 1, vă înștiințează cu privire la organizarea concursului de recrutare în data de 31.01.2024 - pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante. Atribuții posturi ( click aici ) Anexa - 1  Formular-inscriere-concurs ( click aici ) Anexa 2-Model-Adeverinta (click aici ) Rezultate selecție dosare ( click aici ) - Rezultate probă scrisă ( click aici ) - Rezultate probă interviu (click aici ) Rezultate finale ( click aici )

 

2023.11.09 Anunț concurs recrutare în data de 12.12.2023 (descarcă Anunț/bibliografie (erata 10.11.2023 click aici ) -  Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, cu sediul în București, Șoseaua București-Ploiești, nr. 7, sector 1, vă înștiințează cu privire la organizarea concursului de recrutare în data de 12.12.2023 - pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante. Atribuții posturi ( click aici ) Anexa - 1  Formular-inscriere-concurs (click aici), Anexa 2-Model-Adeverinta (click aici ) Rezultate selecție dosare (click aici ) - Rezultate probă scrisă ( click aici ) - Rezultate probă interviu ( click  aici ) - Rezultate finale ( click aici )

 

23.10.2023  Anunț examen de promovare într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior, 06.11.2023 (descarcă Anunț click aici . decarcă Bibliografie click aici) Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, organizează în data de 06.11.2023, ora 11:00 examen de promovare într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior, respectiv în funcția contractuală de execuție de Consilier Gr.II, în cadrul Secretariatului Director General (în conformitate cu prevederile Hotărârii nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Formular inscriere Anexa 1 (click aici) Rezultatul selecției dosarelor depuse pentru examenul de promovare într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior organizat în data de 06.11.2023 - ( Click aici ) - Rezultate probă scrisă (click aici) - Rezultate finale (click aici )

 

2023.10.03 Anunț concurs în data de 24.10.2023 (descarcă Anunț/Bibliografie - click aici ) -  Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, cu sediul în București, șoseaua București-Ploiești, nr. 7, sector 1, vă înștiințează cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcției  - relație contractuală- vacante, de execuție, în data de 24.10.2023 - Atribuțiile postului  (click aici) - Formular înscriere Anexa 1 (click aici ), Model Adeverință Anexa 2 ( click aici )  Rezultate selecție dosare (click aici) Barem de corectare (ERATĂ la baremul de corectare probă scrisă 24.10.2024) ( click aici ) - Rezultate probă scrisă ( click aici ) Rezultatele contestatiei la proba scrisa - ( click aici ) Rezultate interviu Concursul Relație Contractuală - Consilier Debutant Din Data De 24.10.2023 - ( click aici ) Rezultate finale ale concursului relatie contractuala - consilier debutant din data de 24.10.2023 - ( Click aici )

 

2023.09.01  Anunț examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcţionarii publici de execuţie 02.10.2023  (descarcă Anunț/Bibliografie - click aici) -  Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, organizează în data de 02.10.2023 ora 10:00 examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcţionarii publici de execuţie care îndeplinesc condiţiile minime de vechime (în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017, HG nr.611/2008 și OUG nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ). - Rezultate selecție dosare (click aici) - Rezultate probă scrisă ( click aici ) - Rezultate probă interviu ( click aici ) - Rezultate finale ( click aici )

 

2023.08.09  Anunț concurs 21.09.2023 ( descarcă anunț - click aici ) -  Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, cu sediul în București, șoseaua București-Ploiești, nr. 7, sector 1, vă înștiințează cu privire la organizarea etapei de selecție a proiectului-pilot pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante, în temeiul art. 619 alin.(8) din OUG nr. 57/2019.    Formular de înscriere - Anexa 1 (click aici). Atribuții posturi - Anexa 2 (click aici).- Rezultatul  verificare  eligibilitate candidați (click aici) - Barem corectare subiecte probă scrisă ( click aici ) - Rezultate probă scrisă (click aici) - Rezultate probă interviu ( click aici ) - Rezultate finale (click aici)

 

2023.05.31  Anunț examen de promovare în funcție publică de conducere  03.07.2023  (descarcă Anunț/Bibliografie - click aici )  Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, organizează în data de 03.07.2023 ora 10:00 concurs de promovare în funcția publică de conducere Șef Serviciu Verificare Decontare Concedii Medicale - Direcția Economică (funcție publică vacantă) -  Anexa 1 formularul de inscriere ( click aici ) , Anexa 2 modelul de adeverință de vechime (click aici) , Anexa 3  atribuțiile posturilor ( click aici ). Rezultate selecție dosare ( click aici ) - Rezultate probă scrisă (click aici) - Rezultate probă interviu ( click aici ) - Rezultate finale ( click aici )

 

2023.05.18  Anunț examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcţiile relație contractuală de execuţie 06.06.2023  (descarcă Anunț/Bibliografie - click aici )  Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, organizează în data de 06.06.2023 ora 10:00 examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, pentru funcţiile relație contractuală de execuţie care îndeplinesc condițiile de promovare, conform OUG nr. 57/2019 - privind Codul administrativ - Rezultate selecție dosare (click aici) - Rezultate probă scrisă (click aici ) - Rezultate finale ( click aici )

 

2023.05.17 Anunț - concursul de promovare din data de 19.06.2023 îndeplinește cerințele prevăzute la art. IV alin. (2) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 34/2023 -  (click aici2023.05.15 Anunț  19.06.2023 ( descarcă anunț/bibliografie - click aici  - erată bibliografie  - click aici ) Anunțul privind promovarea în funcții publice de conducere vacante - organizat de CASMB în data de 19.06.2023, ora 10.00 AM, la sediul CASMB -  Anexa 1 formularul de inscriere ( click aici ) , Anexa 2 modelul de adeverință de vechime (click aici) , Anexa 3  atribuțiile posturilor ( click aici ).- Rezultate selecție dosare ( click aici ) Rezultate proba scrisa ( click aici ) rezultatele probei interviu ( click aici ) Rezultate finale ( click aici )

 

2023.05.17 Anunț suspendare concurs 14.06.2023 ( click aici )   2023.05.11 Anunț concurs recrutare în data de 14.06.2023 ( descarcă anunț - click aici  ) -  Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, cu sediul în București, șoseaua București-Ploiești, nr. 7, sector 1, vă înștiințează cu privire la organizarea concursului de recrutare în data de 14.06.2023 - pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante.  Atribuții posturi (click aici )  - Formular de înscriere - Anexa 1 (click aici )  - Model adeverință - Anexa 2 (click aici)

 

2023.05.09  Anunț examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcţionarii publici de execuţie 08.06.2023  (descarcă Anunț/Bibliografie - click aici) -  Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, organizează în data de 08.06.2023 ora 10:00 examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, pentru funcționarii publici din cadrul CASMB care îndeplinesc condițiile de promovare, conform OUG nr. 57/2019 - privind Codul administrativ - Rezultate selecție dosare (click aici) - Rezultate probă scrisă ( click aici ) - Rezultate probă interviu ( click aici ) - Rezultate finale ( click aici )

 

2023.04.10 Anunț concurs în data de 04.05.2023 (descarcă anunț, condiții generale, bibliografie  - click aici ) -  Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, cu sediul în București, șoseaua București-Ploiești, nr. 7, sector 1, vă înștiințează cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea a 2 funcții - relație contractuală - vacante, în data de 04.05.2023 - Formular înscriere Anexa 1 (click aici), Model Adeverință Anexa 2 (click aici) - Rezultate selecție dosare ( click aici ) - Rezultate probă scrisă ( click aici r.05.05.2023 ) - Rezultate probă interviu ( click aici ) - Rezultate finale ( click aici )

 

2023.04.10 Anunț concurs recrutare în data de 27.04.2023 (descarcă anunț, condiții generale, bibliografie  - click aici ) -  Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, cu sediul în București, Șoseaua București-Ploiești, nr. 7, Sector 1, vă înștiințează cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcției de conducere, temporar vacantă, de Șef Birou Arhivă, în data de 27.04.2023 -  Formular înscriere - Anexa 1 ( click aici ), Model Adeverință Anexa 2 (click aici) - Rezultate selecție dosare ( click aici ) - Rezultate probă scrisă (click aici) - Rezultate probă interviu (click aici) - Rezultate finale ( click aici )

 

2023.03.07 Anunț concurs recrutare în data de 06.04.2023 ( descarcă anunț - click aici ) -  Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, cu sediul în București, șoseaua București-Ploiești, nr. 7, sector 1, vă înștiințează cu privire la organizarea concursului de recrutare în data de 06.04.2023 - pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante.  Atribuții posturi (click aici - Formular de înscriere - Anexa 1 (click aici) - Model adeverință - Anexa 2 (click aici- Rezultate selecție dosare ( click aici ) - Rezultate probă scrisă (click aici) - Rezultate contestații probă scrisă ( click aici ) - Rezultate probă interviu (click aici) - Rezultate contestații probă interviu (click aici) - Rezultate finale (click aici)

 

2022.12.07.ANUNȚ16.01.2023 ( descarcă anunț - click aici ) - Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti organizează în data de 16.01.2023 ora 11:00, examen pentru promovarea în clasă pentru funcţionarii publici de execuţie care îndeplinesc condiţiile de participare, în conformitate cu OUG nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ și HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare - Bibliografie (click aici) - Rezultate selecție dosare (click aici) - Rezultate probă scrisă (click aici) - Rezultate proba interviu (click aici) - Rezultate finale (click aici)

 

 

2022.10.18.Anunț concurs 21.11.2022 ( descarcă anunț - click aici ) -  Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, cu sediul în București, șoseaua București-Ploiești, nr. 7, sector 1, vă înștiințează cu privire la organizarea concursului de recrutare în data de 21.11.2022 - pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante.  Atribuții posturi (click aici - Formular de înscriere - Anexa 1 (click aici) - Model adeverință - Anexa 2 (click aici) - Rezultate selecție dosare (click aici) - Rezultate probă scrisă (click aici) - Rezultate interviu (click aici) - Rezultate finale (click aici)

 

20220623  ANUNȚ 23.05.2022 (descarcă anunț - click aici) -  Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, organizează în data de 23.06.2022 ora 10:00 examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție - Bibliografie (click aici) - Rezultat selectie dosare (click aici) - Rezultat proba scrisa (click aici) - Rezultat proba interviu (click aici) - Rezultate finale (click aici)

 

20220622  ANUNȚ 18.05.2022 (descarcă anunț - click aici) -  Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București  cu sediul în București, Șoseaua București - Ploiești, nr. 7, Sectorul  1, vă înștiințează cu privire la organizarea concursului de promovare în funcția publică de conducere din data de 22 iunie 2022Atribuții posturi (click aici)  - Formular de înscriere - Anexa 1 (click aici) - Model adeverință - Anexa 2 (click aici) - Rezultate selecție dosare (click aici) - Rezultatul contestatiei selectiei dosarelor (click aici) - Rezultate probă scriă (click aici) - Rezultate interviu (click aici) - Rezultate finale (clic aici)

 

2022.05.02_Anunț 06.06.2022 Anunț (descarcă anunț - click aici ) Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București  cu sediul în București, Șoseaua București-Ploiești, nr. 7, Sector 1, vă înștiințează cu privire la organizarea concursului de recrutare în data de 06.06.2022, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție  vacante  - Formular de înscriere - Anexa 1 (click aici), Model adeverința - Anexa 2 (click aici) Atribuțiile posturilor (click aici) - Rezultate selecție dosare (click aici)  - Rezultate probă scrisă (click aici) - Rezultate interviu (click aici) - Rezultate contestații interviu - Rezultate finale click aici

 

Anunț 13.04.2022  (descarcă anunț - click aici ) Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București cu sediul în București, Șoseaua București - Ploiești, nr. 7, Sector 1, vă înștiințează cu privire la organizarea concursului de recrutare în data de 09.05.2022, ora 10.00, pentru ocuparea funcțiilor relație contractuală de execuție vacante.

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal  - Anexa 1 (click aici)Formular de înscriere - Anexa 2 (click aici) , Model adeverință - Anexa 3 (click aici)   - Rezultate selecție dosare (click aici)  - Rezultate probă scrisă (click aici)  - Rezultate interviu (click aici) - Rezultate finale (click aici)

 

20211122 Anunț  21.10.2021 (descarcă anunț - click aici ) - Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti cu sediul în București, Șoseaua București-Ploiești, nr. 7, sect. 1, vă înștiințează cu privire la organizarea concursului de recrutare în data de 22.11.2021, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante - . Atribuțiile posturilor  - Formular de inscriere - Anexa 1 - Model adeverinta - Anexa 2. - Rezultate selecție dosare - Erată Rezultate selecție dosare  (Erata privind indreptarea erorii materiale - rezultate selectie dosare) - Rezultate probă scrisă - Rezultate contestații probă scrisă - Rezultate interviu - Rezultate finale

ANUNȚ solicitare certificat verde la concursul organizat în data de 22.11.2021 (descarcă anunț - click aici)

"Conform Hotărârii de Guvern nr. 1130/2021 prin care ”accesul persoanelor, cu excepția angajaților, în incintele instituțiilor publice centrale și locale, regiilor autonome și operatorilor economici cu capital public este permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-Cov-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanelor care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2”, vă informăm că, la fiecare probă a concursului de recrutare pentru funcțiile publice vacante organizat în 22.11.2021, sunteți nevoit să faceți dovada certificatului verde."

 

2021.11.19  ANUNȚ 20.10.2021 (descarcă anunț - click aici ) -  Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti cu sediul în București, șos. București - Ploiești, nr. 7, sect. 1, vă înștiințează cu privire la organizarea concursului de promovare în funcția publică de conducere din data de 19 noiembrie 2021. Atribuțiile posturilor  - Formular de inscriere - Anexa 1 - Model adeverinta - Anexa 2. - Rezultate selecție dosare - Rezultate proba scrisă - Rezultate interviu - Rezultate finale

 

2021.11.16 Anunț 01.11.2021 (descarcă anunț - click aici) Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti organuizează în data de 16.11.2021 examen de promovare în clasă a funcționarului public, încadrat pe funcţie publică cu nivel de studii inferior, în cadrul Serviciului Regulamente și Acorduri Internaționale, care a absolvit o formă de învăţămînt superior de lungă durată - Bibliografie - Rezultate selecție dosare - Rezultate proba scrisă - Rezultate interviu - Rezultate finale

 

2021.10.22  ANUNȚ 29.09.2021 (descarcă anunț - click aici ) - Concurs pentru ocuparea funcții relații contractuale vacante ( 1 conducere + 2 execuție) - Rezultate selecție dosare - Rezultate probă scrisă - Programare susținere interviu - Rezultate interviu - Rezultate finale

 

2021.09.13  ANUNȚ 20.08.2021 (click aici) Concurs pentru ocuparea funcţii de execuție  – relație contractuală vacante - Rezultate selecție dosare  - Rezultat probă scrisă - Rezultate contestații probă scrisă -  Interviul va avea loc joi, 16.09.2021, ora 14:00, la sediul CASMB - etaj 7 - Rezultate interviu - Rezultate finale

 

2021.09.10 ANUNȚ 17.08.2021 (clic aici) - Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu sediul în Bucureşti, Calea Călăraşilor  nr. 248, bl. S 19, sector 3, organizează concurs în data de  10 SEPTEMBRIE 2021, ora 1000, pentru ocuparea funcției vacante de Director General al Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti. Proba scrisă se va desfășura la Amfiteatrul Spitalului Universitar de Urgență București , din Splaiul Independenței 169, București 050098. Proba interviu se va susține la sediul CNAS din București, Calea Călărașilor nr.248, Bl.S19, sector 3. Bibliografia (click aici), Anexa nr. 1 (click aici)  și  Anexa nr. 2 (click aici)

 

2021.09.13  Anunț concurs de recrutare - 13.08.2021 - funcții publice de execuție vacante 13.09.2021  (click aici) - Atribuțiile posturilor (clikc aici) - Anexa 1 - Formular de inscriere (click aici) - Anexa 2 - Model adeverinta (click aici) - Rezultate selecție dosare - Rezultate probă scrisă - Interviul va avea loc joi, 16.09.2021, ora 10:00, la sediul CASMB - etaj 7 - Rezultate interviu - Rezultate finale

 

2021.08.18  ANUNȚ16.07.2021 (click aici)   - Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu sediul în București Calea Călărași  nr. 248, bl. S 19, sector 3, organizează în data de 18 AUGUST  2021 concursul de recrutare, pentru ocuparea funcției de conducere vacante Director Executiv al Direcției  Relații Contractuale din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului București  -  Anunțul și bibliografia, Anexa 1. Anexa 2, condițiile de ocupare, documente prezentate pentru înscrierea la concurs.

2021.07.26 -  ANUNȚ 02.07.2021 (click aici) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu sediul în Bucureşti, Calea Călăraşilor  nr. 248, bl. S 19, sector 3, organizează concurs în data de 26 Iulie 2021, ora 1000, pentru ocuparea funcției vacante de Director General al Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti. Proba scrisă se va desfășura la Amfiteatrul Spitalului Universitar de Urgență București , din Splaiul Independenței 169, București 050098. Proba interviu se va susține la sediul CNAS din București, Calea Călărașilor nr.248, Bl.S19, sector 3.  - Bibliografie (click aici)  - Anexa nr 1 (click aici)  - Anexa nr.2 (clic aici)

2021.07.20  ANUNȚ18.06.2021 (clic aici) - Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu sediul în Bucureşti, Calea Călăraşi nr. 248, bl. S 19, sector 3, organizează în data de 20 IULIE 2021 concursul de recrutare, pentru ocuparea funcției de conducere vacante Director Executiv, Direcția Economică din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti -  Anunț+Bibliografie - anexa 1 formular de înscriere - anexa 2 adeverință

2021.07.12 - Anunț - Examen pentru promovare in clasa a funcționarilor publici  - Bibliografie - Rezultate selecție dosare - Rezultate probă scrisă - Rezultate interviu - Rezultate finale

2021.06.16 -  ANUNȚ 16.06.2021 (click aici)  Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu sediul în Bucureşti, Calea Călăraşilor  nr. 248, bl. S 19, sector 3, organizează concurs în data de 16 IUNIE 2021, ora 1000, pentru ocuparea funcției vacante de Director General al Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti, Bibliografie (click aici)

2021.05.06 - ANUNȚ 06.04.2021 (click aici)  - Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu sediul în București, Calea Călărașilor nr.248, bl.S 19, Sector 3, organizează concurs în data de  6 MAI 2021, ora 10.00, pentru ocuparea postului vacant de Director General al Casei de Asigurări de Sănătate al Municipiului București .Proba scrisă se va desfășura la Amfiteatrul Spitalului Universitar de Urgență București din Splaiul Independenței 169, București 050098, Proba interviu se va susține la sediul CNAS din București, Calea Călărașilor nr.248, Bl.S19, sector 3. - Bibliografie (click aici)

 

2020.12.07 - Anunț - Examen pentru promovare in clasă a funcționarilor publici  - Bibliografie - Rezultate selecție dosare  - Rezultate proba scrisa - Rezultate interviu - Rezultate finale

2020.11.02 - Anunț - Examen pentru promovare in clasă a funcționarilor publici  - Bibliografie   - Rezultate selecție dosare - Rezultate proba scrisă  - Rezultat interviu  - Rezultate finale

2020.06.04 - ANUNȚ - Suspendare concurs DG 26.06.2020  -  Casa Naționala de Asigurari de Sanatate anunță suspendarea concursului organizat în data de 26 iunie 2020, ora 10:00 la sediul CNAS, pentru ocuparea postului de Director General al Casei de Asigurari de Sanatate a Municipiului BUCUREȘTI. detalii anunț - clik aici

2020.06.03 - ANUNȚ - Casa Națională de Asigurări de Sănătate organizează concurs la sediul din Calea Călărașilor nr.248, Bl.S 19, Sector 3, București, pentru ocuparea postului vacant de Director General al Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului București în data de 26 iunie 2020, ora 10,00 proba scrisă și interviul ce se va desfășura în termen de maxim 4 zille lucrătoare de la susținerea probei scrise. - detalii anunț - clik aici

2020.06.02 -  ANUNT PRIVIND ORGANIZAREA ACTIVITATII DE VOLUNTARIAT IN CADRUL CASMB - 1 PERSOANA

2020.05.14 - Examen promovare in grad profesional superior pentru functionarii publici  - Bibliografie  - Rezultate selecție dosare - Rezulatate proba scrisa - Rezultate interviu - Rezultate finale

2020.01.13 - Examen promovare in grad profesional superior pentru personalul de executie, relatii contractuale - Bibliografie - Rezultate selectie dosare  - Rezulatate proba scrisa

2019.12.30 - Examen promovare in grad profesional superior pentru functionarii publici  - Bibliografie  - Rezultate selectie dosare - Rezultate proba scrisa - Rezultatate interviu - Rezultate finale

2019.03.12 - Examen promovare in grad profesional superior pentru functionarii publici  - Bibliografie

2018.09.17 - Examen de promovare in clasa pentru functionari publici personal contractual - Bibliografie - Rezulatate selectie dosare - Rezultate proba scrisa - Rezultate interviu - Rezultate finale

2018.08.24 - Examen de promovare in clasa pentru functionari publici personal contractual - Rezultate selectie dosare - Rezultate interviu - Rezultate finale

2018.08.24 - Examen de promovare in clasa pentru functionari publici personal contractual - Bibliografie

2018.08.06 - Examen de promovare in grad profesional superior pentru functionari publici - Bibliografie examen - Rezultate selectie dosare - Rezultate proba scrisa - Rezultate interviu - Rezultate finale

2017.05.11 - Concurs post vacant PDG

2017.04.06 - Examen de promovare in grad profesional superior pentru functionari publici - Rezultate selectie dosare - Rezultate examen promovare

2017.04.04 - Examen de promovare in treapta/grad personal contractual - Rezultate proba scrisa

2017.02.20 -  15 posturi executie vacante - ANUNT IMPORTANT CONCURS 20.02.2017 - Rezultate selectie dosare - Rezultate proba scrisa - Rezultate interviu - Rezultate finale

2017.01.30 -  2 posturi soferi - Dosare admise - Rezultate proba practica

2016.11.21 -  ANUNT privind atragerea de voluntari in cadrul Casei de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti

2016.11.03 -  ANUNT PRIVIND DISPONIBILITATEA CASMB DE A COLABORA CU VOLUNTARI - 30 Persoane

2016.11.03 -  2 posturi de executie vacante - Rezultate selectie dosare - Rezultate proba scrisa - Rezultate interviu - Rezultate finale

2016.10.25 -  2 posturi de executie vacante  (din motive obiective concursul se amână până la o dată ce va fi comunicată ulterior prin mijloace mass-media, în Monitorul Oficial al României Partea a III-a și site-ul CASMB)

2016.10.05 -  6 posturi de executie vacante - Rezultate selectie dosare - Rezultate proba scrisa - Rezultate interviu - Rezultate finale

2016.09.28 -  1 post functie de executie - relatie contractuala vacant - Dosare depuse  - Dosare admise - Dosare respinse - Rezultate proba scrisa  - Rezultate interviu - Rezultate finale

2016.08.09 - 3 posturi de executie temporar vacante - Dosare admise - Rezultate proba scrisa - Rezultate interviu - Rezultate finale

2016.07.19  - Rezultate selecție dosare pentru concursul din 19.07.2016 pentru ocuparea a 3 posturi de conducere - Rezultatul proba scrisa - Rezultate interviu

2016.07.29  - 2 posturi de executie relatie contractuala vacante - Dosare admise - Rezultatul proba scrisa - Rezultate interviu - Rezultate finale

2016.06.08 - Concurs pentru ocuparea funcţiei de conducere – relalație contractuală vacantă de : ȘEF BIROU – BIROUL ADMINISTRATIV ȘI ARHIVĂ

2016.06.06 - 10 posturi de executie vacante - Dosare admise - Rezultatul proba scrisa - Rezultate interviu - Rezultate finale

2016.04.13  - 2 posturi de executie temporar vacante

2016.02.18  - 2 posturi de executie temporar vacante

2016.02.15  - 3 posturi de executie vacante - Dosare admise - Rezultatul proba scrisa - Rezultatul constestatie - Rezultate interviu - Rezultate finale

2015.12.10 - anunt important pt concursul din 21.12.2015

2015.11.27 - examen de promovare pentru personalul relatie contractuala

2015.12.21 - 5 posturi de executie vacante

2015.12.15 - 5 posturi de executie temporar vacante

2015.08.13 - 5 posturi de executie temporar vacante

2015.08.06 - Anunt anulare concurs din 04.08.2015

2015.08.04 - 6 posturi de executie vacante - Dosare admise - Rezultate proba scrisa

2015.06.08 - 10 posturi de executie vacante - Rezultatele finale
2015.06.03 - 10 posturi de executie vacante - Rezultatele probei interviu
2015.06.03 - 10 posturi de executie vacante - Rezultatele probei scrise - Rezultatele contestatiilor la proba scrisa
2015.06.02 - 10 posturi de executie vacante - Dosare admise
2015.05.11 - 6 posturi temporar vacante
2015.01.23 - 13 posturi de executie vacante - Rezultatele finale
2015.01.22 - 13 posturi de executie vacante - Rezultatele probei interviu
2015.01.20 - 13 posturi de executie vacante - Rezultatele probei scrise
2014.12.19 - 13 posturi de executie vacante
2014.11.10 - 1 post de executie temporar vacant
2014.05.06 - 3 posturi de executie vacant - Rezultatele la proba scrisa se pot vizualiza aici: click. Rezultatele la proba interviu se pot vizualiza aici: click. Rezultatul final al concursului din 09.07.2014 se poate vizualiza aici: click.
2014.05.12 - 1 post de executie temporar vacant 
2014.05.09 - 1 post de executie temporar vacant 
2014.04.11 - 4 posturi de executie vacante - Rezultatele la proba scrisa din data de 14.05.2014 se pot vizualiza aici: click Rezultatele la proba orala din data de 19.05.2014 se pot vizualiza aici: click .
2014.02.28 - 2 posturi de executie vacante - Rezultatele la proba scrisa din data de 31.03.2014 se pot vizualiza aici: click Rezultatele la interviul din data de 31.03.2014 se pot vizualiza aici: click 
2014.03.03 - 1 post de executie temporar vacant 
2014.02.07 - 12 posturi de executie vacante - Rezultatele la proba scrisa a concursului se pot vizualiza aici click
2013.12.20 - 2 posturi de executie temporar vacante 
2013.10.28 - 9 posturi de executie vacante 
2013.09.27 - 1 post de executie temporar vacant 
2013.08.19 - 1 post de executie temporar vacant 
2013.08.09 - 1 post de executie temporar vacant 
2013.06.07 - 1 post de executie temporar vacant (din motive obiective concursul se amana pentru o data ce va fi comunicata prin mijloace mass-media, Monitorul Oficial al Romaniei Partea a III-a si site-ul CASMB) 
2013.04.26 - 2 posturi de executie vacante 
2013.04.05 - 1 post de executie temporar vacant 
2013.03.22 - 1 post de executie vacant 
2012.12.28 - 1 post de executie vacant 
2012.12.04 - Presedinte Director General 
2012.10.22 - 1 post de executie vacant 
2012.10.22 - 3 posturi de executie vacante 
2012.10.05 - 3 posturi de executie vacante (din motive obiective concursul se reprogrameaza pentru o data ce va fi comunicata prin mijloace mass-media, Monitorul Oficial al Romaniei Partea a III-a si site-ul CASMB) 
2012.08.24 - 1 post de executie temporar 
2012.04.19 - 1 post de executie temporar 
2011.09.16 - 3 posturi de executie vacante 
2011.06.23 - 3 posturi de executie temporare 
2011.05.25 - 1 post de executie temporar 
2010.05.06 - 1 post de conducere 
2010.04.28 - 1 post de executie temporar 
2010.04.01 - 1 post de executie(se amana pana la data de 03.05.2010 - Schimbarea este motivata de modificarile intervenite in Bibliografia prezentata in anuntul nr. 9.201 din data de 01.04.2010 (actualizata cu Ordinul MS/CNAS nr. 265/408/2010 si HG 262/2010)) 
2009.04.29 - 7 posturi de conducere 
2009.03.24 - 1 post de conducere 
2008.12.08 - 1 post de conducere 
2008.12.16 - 26 de posturi de executie 
2008.08.09 - 23 de posturi de executie 
2008.06.13 - 22 de posturi de executie 
2008.04.30 - 3 posturi de conducere 
2008.03.11 - 19 posturi de executie 
2008.01.24 - 21 de posturi de executie 
2007.12.13 - posturi de conducere 
2007.11.05 - posturi de executie 
2007.09.12 - 24 de posturi de conducere si de executie 
2007.07.07 - 3 posturi de conducere, 16 posturi de executie 
2007.03.09 - 26 de posturi de executie 
2007.03.06 - 13 posturi de conducere (se amana pana la data de 16.05.2007 - 17.05.2007) 
2006.09.10 - 39 de posturi de executie 
2006.05.31 - 2 posturi de conducere, 13 posturi de executie 
2006.03.28 - 3 posturi de conducere, 16 posturi de executie 
2005.12.28 - 2 posturi de conducere, 5 posturi de executie 
2005.12.21 - Sef de serviciul - Serviciul Administrativ, Dotari, Tehnologia Informatiei 
2005.11.17 - Inspector de specialitate debutant 
2005.09.15 - Director Executiv - Directia de Management si Economica

Fișiere atașate