CALENDAR DE CONTRACTARE DECEMBRIE 2021

27-31 decembrie 2021 - furnizori noi - asistență medicală primară, ambulatoriu de specialitate pentru specialități clinice, ambulatoriu de specialitate pentru specialități paraclinice, consultații de urgență la domiciliu și transport sanitar.


Calendarul contractării va fi următorul:
27.12.2021 – Depunerea dosarelor
28.12.2021 – Analiza dosarelor depuse
29.12.2021 – Afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor
30.12.2021 – Afișarea rezultatelor finale și încheierea contractelor