În conformitate cu prevederile legale în vigoare medicii prescriptori au obligația de a respecta schemele terapeutice stabilite prin protocoale terapeutice ce constituie baza de prescriere și monitorizare a medicamentelor care se acordă asiguraților pe bază de prescripție medicală în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

 

Prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 774 din 21.06.2024, publicat în Monitorul Oficial al României partea I nr. 625 și 625 bis din 02.07.2024, a fost modificată şi completată anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor  specifice  pentru verificarea respectării  criteriilor de  eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)IΩ şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale  de sănătate, precum  şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate, respectiv:

 

 

NR.CRT.

COD FORMULAR SPECIFIC

DCI / AFECȚIUNE

52.

L039M

ARTRITĂ IDIOPATICĂ JUVENILĂ ȘI BOALA STILL – AGENȚI BIOLOGICI

 

 

NR. CRT.

COD FORMULAR SPECIFIC

DCI / AFECȚIUNE

231

L04AB04-HS

ADALIMUMABUM – hidradenită supurativă

232

L01FA01

RITUXIMABUM      – pemfigus vulgar

233

L01EH03

TUCATINIBUM - cancer mamar HER2 pozitiv

234

L01FX17

SACITUZUMAB GOVITECAN – cancer mamar triplu negativ

235

L01EA06

ASCIMINIBUM – Leucemie mieloidă cronică, cu cromozom Philadelphia, în faza cronică (LMC – FC Ph+)

236

L04AB04-UV

ADALIMUMABUM – uveită noninfecțioasă

 

În acest sens, pe site-ul CNAS, în conformitate cu prevederile art. 17 din anexa 36 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1857/441/2023 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în secţiunea "Informaţii Furnizori - Formulare şi machete- Formulare specifice", au fost publicate formularele specifice menţionate mai sus în fişierul cu denumirea "Formulare specifice Ordin 774_2024".  

 

Totodată, au fost introduse în PIAS schemele terapeutice aferente noilor formulare.

        În vederea prescrierii acestor medicamente, furnizorii de servicii medicale au obligația de a-și actualiza nomenclatoarele din SIUI.