În conformitate cu prevederile legale în vigoare medicii prescriptori au obligația de a respecta schemele terapeutice stabilite prin protocoale terapeutice ce constituie baza de prescriere și monitorizare a medicamentelor care se acordă asiguraților pe bază de prescripție medicală în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

 

În Monitorul Oficial al României partea I ­ nr. 441 și nr. 441 bis din data de 14.05.2024 a fost publicat Ordinul MS/CNAS nr.2497/560/2024 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevazute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fară contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătore medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate aprobată prin  Hotararea Guvernului nr.720/2008 și a normelor metodologice privind implementarea acestora.

 

Totodată vă aducem la cunoștiință faptul că, pe site-ul CNAS în secțiunea „informații pentru furnizori – protocoale terapeutice” au fost actualizate la zi protocoale aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr. 564/499/2021 sub denumirea ”Lista protocoalelor terapeutice aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr. 564/499/2021, cu modificările și completările ulterioare – mai 2024”, respectiv un număr de 180 protocoale terapeutice cuprinse în actul normativ mai sus menționat, cu toate modificările și completările ulterioare.