În conformitate cu prevederile legale în vigoare medicii prescriptori au obligația de a respecta schemele terapeutice stabilite prin protocoale terapeutice ce constituie baza de prescriere și monitorizare a medicamentelor care se acordă asiguraților pe bază de prescripție medicală în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

 

În Monitorul Oficial al României partea I ­ nr. 219 din data de 15.03.2024 a fost publicat Ordinul MS/CNAS nr.1386/292/2024 privind modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevazute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fară contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătore medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate aprobată prin  Hotararea Guvernului nr.720/2008 și a normelor metodologice privind implementarea acestora.

 

Totodată vă aducem la cunoștiință faptul că, pe site-ul CNAS în secțiunea „informații pentru furnizori – protocoale terapeutice” au fost postate protocoale aprobate prin actul normativ mai sus menționat sub denumirea ”Lista protocoalelor terapeutice – martie 2024”, respectiv un număr de 4 protocoale terapeutice actualizate.