Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București organizează sesiune de contractare pentru toate domeniile de asistență medicală, în luna martie 2024

 

 

Având în vedere:

              - Hotărârea nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

              - Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 1857/441/2023 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2023 a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

 

Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București organizează sesiune de contractare pentru toate domeniile de asistență medicală, pentru furnizorii noi:

 

 

care își doresc să încheie contract cu CASMB, în luna martie 2024, conform calendarului de contractare

 

CALENDAR CONTRACTARE martie 2024 - Casa de Asigurări de Sănătate BUCUREȘTI