Referitor: Contractul cost-volum nr. VH 502/29.01.2024 DCI OLAPARIBUM

 

Având în vedere prevederile:

 

vă aducem la cunoștință faptul că, pentru situațiile în care pacienții nu pot beneficia din diverse motive de diagnosticare în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe aria terapeutică oncologie, deținătorul de autorizație de punere pe piață susține, pe perioada de 12 luni de valabilitate a contractului cost-volum mai sus menționat, teste de diagnosticare și monitorizare cu semnificație prognostică, pentru medicamentele LYNPARZA 100 mg și și LYNPARZA 150 mg (DCI OLAPARIBUM), respectiv compania ASTRAZENECA AB susține testarea pentru determinarea prezenței mutației BRCA la pacientele cu cancer mamar local avansat sau metastatic, la care testările HER2 și progesterone-estrogen (HR) sunt negative, astfel încât pacienții să fie diagnosticați corect și la timp.

 

            Observație: Testările paraclinice sunt recomandate doar de medicii curanți, pentru pacienții care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru includere în tratament, conform protocolului terapeutic specific L01XX46