Referitor la:  DCI Eculizumabum —inclus condiționat în subprogramul P6.30 Sindrom hemolitic uremic ( SHUa) și hemoglobinurie paroxistică nocturnă (HPN)

 

Având în vedere :

- adresa prin care compania Astrazeneca aduce la cunoștință autorităților situația medicamentului Soliris (Eculizumabum) inclus necondiționat în sublista C secțiunea C2 – PNS 6.30 – Sindrom hemolitic uremic atipic (SHUa) și hemoglobinurie paroxistică nocturnă ( HPN ) din anexa HG nr. 720/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv faptul că pentru indicația SHUa medicamentul Soliris (DCI Eculizumabum) beneficiază de o perioadă de protecție a datelor și a intorducerii pe piață până în luna noiembrie 2029 iar pentru indicația HPN protecția datelor încetează astfel încât EMA a autorizat de punere pe piață două medicamente biosimilare medicamentului biologic de referință Sliris (DCI Eculizumabum) pentru indicația HPN.

- Faptul că în Canamed aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 3309/27.09.2023, ce a intrat în vigoare începând cu luna octombrie 2023, a fost inclus medicamentul biosimilar Bekemv (DCI Eculizumabum) pentru care DAPP a precizat că ”produsul Bekemv va fi disponibil pe piața din România pentru pacienții români, compania asigurând conform prevederilor art. 804 alin. (2) de asigurare a unor stocuri adecvate și continue de medicamente începând cu data de 01.10.2023”.

 

Pe cale de consecință, începând cu luna octombrie 2023: