“ Având în vedere Ordinul nr. 545/06.07.2023 pentru modificarea și completarea Ordinului 438/26.05.2023 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate pentru monitorizarea bolii prin examinarea PET-CT la bolnavii cu afecţiuni oncologice şi pentru evaluarea prin examinare PET-CT a bolnavilor cu epilepsii refractare la tratamentul medicamentos, precum şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate, se completează astfel:

 

 

În situația producerii unor întreruperi în funcționarea PIAS, constatate și comunicate de CNAS, medicul curant va transmite casei de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală, formularul specific, completat, semnat și parafat pe adresa de mail:  comisii.PETCT@casmb.ro  și va solicita emiterea confirmării.

 

Furnizorii de servicii medicale paraclinice care efectuează investigația de PET/CT :

 

1.

SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ MILITAR CENTRAL ”DR. CAROL DAVILA”

 

STR. CALEA PLEVNEI NR. 134

SECT.1, BUC

 TEL.  021.319.30.79

2.

AFFIDEA ROMANIA

ȘOS. FUNDENI NR. 258, SECTOR 2, BUC.

TEL . 0724.214.519

          0213.167.389

3.

CENTRUL DE DIAGNOSTIC POZITRON DIAGNOSZTIKA

B-DUL GEN. MAGHERU NR. 1, ORADEA, JUD. BIHOR

TEL.  0259.409.090

          0259.409.091

4.

NEOLIFE

BULEVARDUL FICUSULUI NR. 40, BUCUREȘTI

TEL. 021 9230

5.

CT CLINIC SRL CLUJ

STR. REPLUBICII NR. 65-67, CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ

TEL. 0773.798.287

        0364.435.545

6.

INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IASI

STR. GENERAL HENRI MATHIAS BERTHELOT 2-4, IASI

0374278811 INT. 401

0751.193.001

7.

CENTRUL MEDICAL NEOLIFE IASI

 

B-DUL CAROL I NR. 56-56A, IASI

TEL. 023 2930

8.

CENTRUL MEDICAL NEOLIFE BRASOV

 

STR. CARIEREI NR. 65A, BRASOV

TEL. 026 8994

0749.087.175

9.

CENTRUL ONCOLOGIC SANADOR

Str. SEVASTOPOL, NR.5-7, ETJ.2, BUCURESTI

TEL. 0799,733,840

10.

SPITALUL JUDETEAN  “SF. IOAN CEL NOU “ SUCEAVA

 

 

TEL. 0722.297.121

DR. GUTU MIHAI

11.

SPITALUL  CLINIC JUDETEAN DE URGENTA  “SF. ANDREI “  - GALATI

 

TEL. 0758.111.992

 

12.

AFFIDEA ROMANIA

B-DUL EROILOR DE LA TISA NR. 42, TIMISOARA

TEL . 0728,727.537/0735,002,592

mailL-timisoara@affidea.com

13.

 

SPITALUL CLINIC COLENTINA

Șoseaua Ștefan cel Mare 19-21, București

·                                                                                                                                  Tel. 0738.754.511 (8.00.-15.00), medicinanucleara@spitalulcolentina.ro

14.

NEOLIFE

Șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești nr 8A,

Bucuresti

0753.103.684

 

15

Medima Health Sibiu
 

Aleea Sevis nr. 2A, Sibiu

Tel. 0373 301 414,

0725.307.173