Începând cu data de 1 iunie 2023, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 489/2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naționale de sănătate, în cadrul Programului național de PET-CT furnizorii de servicii medicale paraclinice, pot să realizeze examinarea PET/CT doar în baza confirmării de înregistrare a formularului specific. Formularele specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate pentru monitorizarea bolii prin examinarea PET-CT la bolnavii cu afecțiuni oncologice și pentru evaluarea prin examinare PET-CT a bolnavilor cu epilepsii refractare la tratamentul medicamentos, precum și a  metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate se aprobă prin Ordin al președintelui CNAS și se publică pe pagina web aCasei Naționale de Asigurări de Sănătate, la adresa www.cnas.ro