Ref.: DCI OMALIZUMABUM (XOLAIR) – inclus condiționat în sublista A din anexa HG nr. 720/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

Având în vedere faptul că:

- potrivit prevederilor art.5 alin (3^1) din Ordinul MS/CNAS nr. 735/976/2018 cu modificările și completările ulterioare, pe perioada de solicitare a clarificării, procesului de negociere / inițierea negocierii în cadrul procesului de reluare a negocierii pe indicațiile/aria teraputică aferentă medicamentului pentru care a fost încheiat contracte cost-volum– aria terapeutică alergologie mucoviscidoză nu poate fi inițiat.

 

Precizăm faptul că, până la reluarea și finalizarea procesului de negociere și încheiere a unui nou contract cost-volum pe indicația mai sus menționată, vor beneficia de tratament, în conformitate cu prevederile contractuale, ale protocolului terapeutic specific aprobat prin Ordinul MS/CNAS nr. 564/499/2021 cu modificările și completările ulterioare, doar pacienții deja incluși în tratament până la data prezentei, respectiv 05.05.2023 inclusiv.

 

Pentru pacienții diagnosticați după data de 05.05.2023, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, conform legii, pentru inițierea tratamentului cu DCI Omalizumabum pentru indicația mai sus menționată, includerea în tratament se va realiza numai după intrarea în vigoare a unui nou contract cost-volum.