Având în vedere modificările prevederilor OUG 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate și a prevederilor normelor de aplicare ale acesteia, CASMB aduce în vederea urrmătoarele aspecte, în conformitate cu Ordinul MS/CNAS nr. 1320/227/2023:

 

Pentru a beneficia de continuitate în ceea ce privește stagiul de cotizare vă rugăm a depune un nou contract de asigurare până la data de 31 mai 2023.

 

Noul contract de asigurare se transmite până la 31 mai 2023, și produce efecte începând cu data de 01 iunie 2023.

 

Contractul de asigurare este însoțit de actul de identitate și declarația fiscală (D212) depusă în vederea plății CASS potrivit art. 170 alin. (1), art. 174 alin. (6) și art. 180 alin. (2) si (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, înregistrată la ANAF.

 

Descarcă aici contractul de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate

 

Principalele modificări ale Ordinului MS/CNAS nr. 1320/227/2023:

 

1. Certificatul de concediu medical pentru lăuzie se eliberează de medicul curant de specialitate obstetrică-ginecologie din unitatea sanitară unde a născut femeia sau de medicul de familie, începând cu data nașterii copilului, pentru perioade de cel mult 30/31 de zile calendaristice. Prelungirea concediului medical pentru lăuzie până la durata maximă prevăzută de lege se face de medicul de familie care are în urmărire lăuza.

 

2. Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, la care se datorează contribuția, este venitul lunar sau, după caz, media lunară a venitului înscris în declarația fiscală depusă în vederea plății contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit art. 170 alin. (1), art. 174 alin. (5) și (6) și art. 180 alin. (2) și (3) din Codul fiscal, care nu poate fi mai mic decât valoarea unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii, și nu poate depăși cu mai mult de 3 ori valoarea acestuia.

 

3. Pentru persoanele cu venitul mediu lunar înscris în declarația fiscală mai mare sau egal cu valoarea unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată, venitul asigurat înscris în contractul de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, la care se datorează contribuția, este cel înscris în declarația fiscală și nu poate depăși valoarea a 3 salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată.

 

4. Pentru a încheia contracte de asigurare pentru concedii și indemnizații sociale de sănătate, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, sunt obligate să depună în copie declarația fiscală depusă în vederea plății contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit art. 170 alin. (1), art. 174 alin. (5) și (6) și art. 180 alin. (2) și (3) din Codul fiscal, la casa de asigurări de sănătate la care acestea sunt luate în evidență ca plătitori de contribuție de asigurări sociale de sănătate. Venitul lunar înscris în contractul de asigurare nu se regularizează în raport cu venitul realizat de persoana asigurată și înscris în declarația fiscală.

 

Fișiere atașate

20230425_Notificare Ordinul MSCNAS nr 13202272023.pdf