Începând cu data de 01.10.2022, în conformitate cu art. 6 alin 3^1 din OUG 158/2005 (1), dosarele de recuperare concedii medicale din FNUASS, se depun online, prin intermediul platformei online (disponibilă aici), ca urmare a procesului de digitalizare și eficientizare a procesului de decontare a sumelor aferente concediilor medicale.

 

 

Mod utilizare registratură online pentru transmiterea cererilor de recuperare concedii medicale din FNUASS pentru persoane juridice/angajatori

 

Documentele încărcate prin mijloace la distanță, prin intermediul platformei online NU se vor transmit și în format fizic.

 

În cadrul departamentului de specialitate există echipe mixte de lucru pentru dosarele transmise fizic anterior 01.10.2022 și pentru dosarele transmise în format online, dupa data de 01.10.2022. Procedura de lucru este astfel structurată

 

Din 01.10.2022 - Procesarea, verificare, validarea și propunerea la plată se face cronologic în ordinea depunerii, în limita disponibilului bugetar alocat pe capitolul asistență socială.

Anterior 01.10.2022 - Procesarea, verificare, validarea și propunerea la plată se face în ordinea vechimii solicitării, în limita disponibilului bugetar alocat pe capitolul asistență socială.

 

Depunerea de petiții/reveniri/urgentări NU PRIORITIZEAZĂ verificarea și propunerea la plată a solicitării.

 

Mai multe detalii privind procedura de lucru aici