În conformitate cu prevederile legale în vigoare medicii prescriptori au obligația de a respecta schemele terapeutice stabilite prin protocoale terapeutice ce constituie baza de prescriere și monitorizare a medicamentelor care se acordă asiguraților pe bază de prescripție medicală în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

 

În Monitorul Oficial al României partea I ­ nr. 1222 si 1222 bis din data de 20.12.2022 a fost publicat Ordinul MS/CNAS nr.3723/1004/2022 privind modificarea și completarea anexelor nr.1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevazute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fară contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătore medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate aprobată prin Hotararea Guvernului nr.720/2008 și a normelor metodologice privind implementarea acestora.

 

Totodată vă aducem la cunoștiință faptul că pe site-ul CNAS în secțiunea „informații pentru furnizori – protocoale terapeutice” au fost postate protocoale aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr. 3723/1004/2022 respectiv un numar de 15 protocoale terapeutice - https://cnas.ro/protocoale-terapeutice/