În conformitate cu prevederile legale în vigoare medicii prescriptori au obligația de a respecta schemele terapeutice stabilite prin protocoale terapeutice ce constituie baza de prescriere și monitorizare a medicamentelor care se acordă asiguraților pe bază de prescripție medicală în sistemul asigurărilor de sănătate

 

Prin Ordinul președintelui CNAS nr.890 din 25.10.2022 a fost modificat și formularul specific corespunzător poziției 30 din Anexa 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)1ß în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fară contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzatoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologie de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

        a fost actualizat formularul specific pentru medicamentul cu DCI:

 

Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 890/2022 a fost publicat în Monitorul Oficial al României partea I, nr.1063/02.11.2022.