PROCEDURA DE LUCRU

privind evaluarea rezultatului medical, fluxul informațiilor CNAS-CAS-furnizori de medicamente și decontarea valorii consumului de medicamente ce fac obiectul contractelor cost volum rezultat aferente pacientilor pentru care a fost înregistrat rezultat medical, astfel cum acesta a fost definit prin contractual cost volum rezultat nr.P/ 5791/28.07.2022 (VOSEVI)

 

                       I. Responsabil - medicul curant (prescriptor) şi furnizorul la care îşi desfăşoară activitatea

                      1. Pentru pacienţii care au parcurs întreg ciclul de tratament şi pentru care s-a determinat viremia de la 12 săptămâni după terminarea tratamentului, medicul curant (prescriptor) evaluează rezultatul medical conform criteriilor din protocolul terapeutic ,completează integral , FISA DE EVALUARE A REZULTATULUI MEDICAL-VOSEVI aferenta codului de formular J05AP56.

In termen de maxim trei zile lucratoare de la primirea rezultatului viremiei de la 12 saptamani de la terminarea tratamentului, transmite la casa de asigurări cu care se afla în relație contractuală prin intermediul furnizorului la care isi desfășoară activitatea(spital,ambulatoriu,cabinet) dosarul de evaluare al pacientului. 

Dosarul de evaluare al pacientului conţine următoarelor documente:

                  2. Pentru pacienţii care au parcurs întreg ciclul de tratament, dar pentru care nu s-a determinat viremia care evaluează rezultatul medical, respectiv viremia de la 12 săptămâni de la sfârşitul tratamentului efectuată în intervalul ziua 169- ziua 199 de la începerea tratamentului  medicul curant (prescriptor) completează integral documentul denumite „ÎNŞTIINŢARE PRIVIND a. ÎNTRERUPEREA TRATAMENTULUI ANTIVIRAL/ b.ÎMPOSIBILITATEA REALIZĂRII EVALUĂRII REZULTATULUI MEDICAL-VOSEVI aferentă codului de formular: J05AP56, prin marcarea și completarea informațiilor cuprinse la litera b „ÎMPOSIBILITATEA REALIZĂRII EVALUĂRII REZULTATULUI MEDICAL”   

                       

Formularul se transmite în PIAS on line cu completarea obligatorie a rubricii „DESCRIERE MOTIV ÎNTRERUPERE TRATAMENT” selectând una din cele trei variante din descrierile preformate “Necomplianţă”,” Pacient pierdut din evidentă”sau „Deces”

 

In termen de maxim trei zile lucrătoare se va transmite la casa de asigurări cu care se află în relaţie contractuală prin intermediul furnizorului la care îşi desfăşoară activitatea (spital, ambulator, cabinet) dosarul privind imposibilitatea evaluării rezultatului medical care conţine următoarele documente:

-Formularul de înştiinţare privind imposibilitatea evaluării rezultatului medical, datat, semnat și parafat

-Confirmarea de înregistrare a Formularului specific în PIAS

-Confirmarea de întrerupere a Formularului specific în PIAS

 

3. Pentru pacienţii care au întrerupt ciclul de tratament, medicul curant (prescriptor) completează documentul denumit “ÎNŞTIINŢARE” (document detaliat la punctul 2), prin marcarea si completarea informaţiilor cuprinse la litera a „ÎNTRERUPEREA TRATAMENTULUI ANTIVIRAL”

    Formularul se transmite în PIAS on line cu completarea obligatorie a rubricii „DESCRIERE MOTIV ÎNTRERUPERE TRATAMENT” selectând una din variantele din descrierile preformate “Reacţii adverse”, “Necomplianţă”, “Deces” sau “Pacient pierdut din evidenţă”

       In termen de maxim trei zile lucrătoare va transmite casei de asigurări cu care se află în relaţie contractuală prin intermediul furnizorului la care îşi desfăşoară activitatea (spital, ambulator, cabinet) dosarul de întrerupere care va cuprinde următoarele documente:

 Transmiterea documentelor prevăzute la punctele 1-3 se poate face şi în format electronic la adresa de e-mail : interferonfree@casmb.ro

NOTA

  1. întreruperile de tratament in PIAS se operează numai pe dosare cu cod stare” APROBAT"
  2. In momentul operării întreruperilor, după ce se selectează opţiunea cod stare,, TRATAMENT-TERMINAT", se va completa la rubrica stare tratament “ÎNTRERUPERE TRATAMENT, la rubrica „DESCRIERE MOTIV ÎNTRERUPERE TRATAMENT” se completează şi motivul întreruperii conform descrierilor preformate, iar la rubrica “dată întrerupere” se completează obligatoriu data la care a intervenit situaţia de întrerupere /imposibilitate a evaluării rezultatului medical.
  3. Medicii curanţi (prescriptori) vor utiliza documentele referitoare la evaluarea rezultatului medical (fişa de evaluare a rezultatului medical -Vosevi/ înştiinţarea privind imposibilitatea evaluării rezultatului medical/ înştiinţarea privind întreruperea tratamentului antiviral-Vosevi). Aceste documente pot fi descărcate de pe site-ul CNAS rubrica Informaţii pentru Furnizori. secţiunea  Tratament fără interferon-subsecțiunea Vosevi 2022.
  4. NU se vor utiliza şi accepta alte formulare decât cele publicate pe site-ul CNAS.

 

Întreaga responsabilitate cu privire la veridicitatea datelor din documentele transmise casei de asigurări de sănătate îi revine medicului curant ( prescriptor)

5. În situaţia în care casa de asigurări constată neconcordanţe între datele operate în PIAS şi datele din documentele transmise la casa de asigurări, respectiv în situaţia în care se constată neconcordanţe/neconformităţi în dosarul pacientului, medicul curant(prescriptor) are obligaţia ca în termen de 5 zile lucrătoare să transmită documentele solicitate de casa de asigurări de sănătate.

 

Fișiere atașate

20221104_PROCEDURA DE LUCRU- VOSEVI -2022.pdf