Informare către furnizorii de servicii medicale aflați în relații contractuale cu casa de asigurări de sănătate în specialitatea cardiologie și cardiologie cardiovasculară și medicina internă, precum și a medicilor de familie cu privire la medicamentul DCI TICAGRELORUM (BRILIQUE)

 

Referitor: DCI TICAGRELORUM (BRILIQUE) – inclus condiționat în secțiunea C1 a sublistei C din anexa la HG nr.720/2008 republicată, cu modificările și completările ulterioare, grupa de boală G3 – Bolnavi cu prodeduri intervenționale percutane, numai după implantarea unei proteze endovasculare (stent)

 

Având în vedere faptul că:

-la data de 31.10.2022 încetează valabilitatea contractului cost-volum pe aria terapeutică cardiologie – pentru medicmentul (DCI) TICAGRELORUM (BRILIQUE) pentru indicațiile:

  1. prevenirea evenimentelor aterotrombotice la pacienții adulți cu sindrom coronarian acut (angina instabilă, infarct miocardic fără supradenivelare de segment ST (NSTEMI) sau infarct miocardic cu supradenivelare de ST (STEMI), în asociere cu acid acetisalicilic (AAS), pacienți tratați prin proceduri intervenționale percutane, numai după implantarea unei proteze endovasculare (stent).
  2. Brilique 60 mg se recomanda la pacienții cu istoric de infarct miocardic (IM) tratați prin implantarea unei proteze endovasculare (stent) și risc crescut de apariție a unui eveniment aterotrombic; tratamentul poate fi inceput fără perioada de întrerupere în continuarea tratamentului inițial de 12 luni cu Brilique 90 mg sau alt inhibitor al receptorilor ADP, sau într-o perioadă de până la 2 ani după IM tratat prin implantarea unei proteze endovasculare (stent) sau în cursul unui an după oprirea tratamentului anterior cu un inhibitor al receptorilor ADP.

 

-până la data prezentei, Comisia de specialitate relevantă a Ministerului Sănătății nu a comunicat punctul său de vedere cu privire la solicitarea de clarificare a numărului pacienților eligibili pentru medicamentul BRILIQUE (DCI TICAGRELORUM) comunicat prin Anunțul privind reluarea procesului de negociere aria terapeutică boli rare și boli cardiovasculare-octombrie 2022 în vederea inițierii procesului de reluare a negocierii în conformitate cu prevederile Ordinului MS/CNAS nr.735/976/2018 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere și monitorizare a modului de implementare și derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat cu modificările și completările ulterioare

 

precizăm faptul că, pâna la reluare și finalizrea procesului de negociere și incheiere a unui nou contract cost-volum pe indicațiile mai sus menționate, vor beneficia de tratament, în conformitate cu prevederile contractuale, ale protocolului terapeutic specific aprobat prin Ordinul MS/CNAS nr.564/499/2021 cu modificările și completările ulterioare, doar pacienții deja incluși în tratament până la data de 31.10.2022 inclusiv.

 

Pentru pacienții diagnosticați după data de 31.10.2022, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, conform legii, pentru inițierea tratamentului cu Ticagrelorum pentru una din indicațiile mai sus menționate, includerea în tratament se va realiza numai după intrarea în vigoare a unui nou contract cost-volum.