În vederea evitării disfunctionalitatilor de prescriere și asigurării accesului neîntrerupt al asiguraţilor la tratamente vă aducem la cunoştinţă faptul că, începând cu data de 01.09.2022 (data prescrierii), vor intra în procesul de verificare a regulii de validare PHM 256 (ce funcţionează in PIAS la nivel de eroare), la prescriere, formularele specifice (cu schema terapeutica asociata fiecărui formular) transmise si confirmate in PIAS pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**) în Lista aprobată prin HG nr 720/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aferente categoriei de boala G12, G22CV, G31ACV, G31CCV, G31GCV, G31H respectiv PNS:6.4, 6.17,6.24.

Formularele specifice aprobate prin Ordinul CNAS nr 141/2017 cu modificările și completările ulterioare pot fi consultate în dinamică și descărcate de către medicii prescriptori de pe pagina web a CNAS www.cnas.ro, secţiunea "Informaţii pentru furnizori- formulare și machete".

Iniţierea şi continuarea tratamentului specific unor afecţiuni cu medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**) în Lista aprobata prin HG nr 720/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru care nu sunt aprobate Formulare specifice prin Ordinul CNAS nr 141/2017 cu modificările și completările ulterioare se realizează cu respectarea protocoalelor terapeutice aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS nr. 564/499/2021, cu modificările şi completările ulterioare.

Cu ocazia întâlnirilor periodice organizate cu furnizorii de servicii medicale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa acestora obligativitatea prescrierii corecte a medicamentelor notate cu (**)1, (**)lΩ şi (**)pentru care sunt aprobate formulare specifice prin Ordinul CNAS nr 141/2017 cu modificările si completările ulterioare: