Referitor la DCI COMBINAȚII (SACUBITRIL + VALSARTAN) – inclus condiționat în secțiunea C1 a sublistei C din anexa HG nr. 720/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, G1 – insuficiența cardiacă cronică (clasa III sau IV NYHA).

 

Vă aducem la cunoștință faptul că, în data de 26.07.2022 între CNAS și reprezentantul legal al deținătorului de punere pe piață a medicamentului Entresto (DCI COMBINAȚII SACUBITRIL + VALSARTAN) a fost încheiat un nou contract cost-volum pentru indicația: în tratamentul insuficienței cardiace simptomatice cronice, cu fracție de ejecție redusă, la pacienții adulți care vizează pacienții simptomatici, cu simptome de insuficiență cardiacă, cu fracție de ejecție redusă, clasa NYHA II, III sau IV, în ciuda tratamentului optim cu ACE inhibitori sau sartani și pacienți simptomatici, cu insuficiență cardiacă cu fracție de ejecție redusă, clasa NYHA II, III sau IV, cărora nu li se administrează în prezent inhibitori ECA sau sartani.

 

Pe cale de consecință, începând cu data mai sus menționată, pacienții nou diagnosticați, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, conform legii, pentru inițierea tratamentului cu Entresto pentru indicația mai sus menționată, pot fi incluși în tratament cu acest medicament.