Vă aducem la cunoștință modul de eliberare a concediilor medicale pentru aparținătorii care îngrijesc pacienții cu afecțiuni oncologice în vârstă de peste 18 ani. Conform Ord. MS/CNAS nr. 1166/217/2022 din 15 aprilie 2022, pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, trebuie îndeplinite următoarele condiții:

 

- beneficiază de CM aparținătorii care prezintă adeverință de salariat în care este specificată perioada de cotizare și adeverință eliberată de casa de asigurări de sănătate unde este asigurat pacientul oncologic cu nr. de zile de CM pentru codul de indemnizație 17 (art. I, punct 4, lit. b);

- durata cumulată de CM este 45 de zile pe ultimele 12 luni pentru pacientul oncologic (art. 48, alin. 3);

- pacientul oncologic își exprimă acordul scris (completează la medic formularul tipizat) pentru o singură persoană pentru o intervenție/tratament (art. 48, alin. 1,2);

- beneficiarul concediului are obligaţia de a transmite la casa de asigurări de sănătate unde este asigurat pacientul oncologic o copie a certificatului de concediu medical, inclusiv prin mijloace de transmitere la distanţă" (art. I, punct 4, alin. (1^3)),  pe adresa de e-mail adeverintacod17@casmb.ro

- în condițiile în care pacientul oncologic este salariat, medicul va elibera CM pentru pacient pe cod de indemnizație 14 si codul de diagnostic oncologic, iar pentru aparținător va emite CM pe cod de indemnizație 17 și același cod de diagnostic oncologic.

 

Fișiere atașate

20220505_Acordul pacientului.docx 20220505_Acordul pacientului.pdf 20220505_Cerere solicitare adeverinta.docx 20220505_Cerere solicitare adeverinta.pdf