În Monitorul Oficial al României partea I nr 397 si 397 bis din 26.04.2022 a fost publicat Ordinului MS/CNAS nr 1206/233/2022 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 564/499/2021pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 și a normelor metodologice privind implementarea acestora.

 

Pe site-ul CNAS in secțiunea "informații pentru furnizori -protocoale terapeutice" au fost postate protocoale aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr 1206/233/2022 respectiv un număr de 32 protocoale terapeutice ( https://cnas.ro/protocoale-terapeutice/ ) - lista protocoalelor terapeutice APRILIE 2022.pdf

 

În conformitate cu prevederile legale in vigoare medicii prescriptori au obligația de a respecta schemele terapeutice stabilite prin protocoale terapeutice ce constituie baza de prescriere și monitorizare a medicamentelor care se acordă asiguraților pe bază de prescripție medicală in sistemul de asigurări sociale de sănătate.