Ordinul MS/CNAS nr. 58/4/2022 privind modificarea si completarea Ordinului Ministrului Sănătății și al Președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, privind plata furnizorilor de servicii medicale aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, care desfășoară activitatea de vaccinare, cuprinde modificări și completări referitoare la activitatea de testare realizată de către medicii de familie cu teste rapide antigen din proba nazo-faringiană în vederea depistării infecției cu SARS-CoV-2.

Medicii de familie, care au încheiate cu CASMB contracte pentru activitățile de vaccinare, prevăzute la art. 3 alin. (4) – (5^1) din OUG nr. 3/2021, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru administrarea dozelor opționale suplimentare potrivit art. II din OUG nr. 115/2021, încheie acte adiționale la aceste contracte pentru activitatea de testare cu teste rapide antigen din proba nazo-faringiană în vederea depistării infecției cu SARS-CoV-2.

Medicii de familie, care nu au încheiate cu CASMB contracte pentru activitățile de vaccinare, prevăzute la art. 3 alin. (4) – (5^1) din OUG nr. 3/2021, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru administrarea dozelor opționale suplimentare potrivit art. II din OUG nr. 115/2021, încheie contracte pentru activitatea de testare potrivit Ordinului MS/CNAS nr. 58/4/2022.

Obiectul pentru care se încheie contractul îl constituie realizarea de către medicii de familie a activităților de vaccinare, de administare a dozelor opționale suplimentare, de testare, prevăzute la art. 3 alin. (4) – (5^1) și art. 13 din OUG nr. 3/2021, cu modificările și completările ulterioare, și la art. II din OUG nr. 115/2021, după caz.

 

Astfel, medicii de familie pot încheia după caz, contract cu CASMB în baza Ord. 68/101/2021, cu modificările și completările ulterioare, pentru servicii de vaccinare și/sau servicii de administrare a dozelor opționale suplimentare și/sau servicii de testare. În baza contractului, CASMB decontează numai activitatea realizată de către medicii de familie raportată în RENV, în cazul vaccinării sau în Corona Forms, în cazul testării.